Tìm kiếm nâng cao mục Tin tức


 Kết quả tìm kiếm trên Tin tức


TIẾP TỤC PHÁT HUY HIỆU QUẢ TỪ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐOÀN CƠ SỞ “3 CHỦ ĐỘNG”

...kiện thực tế của địa phương, đơn vị. Đồng thời tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đoàn viên thanh niên trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid - 19. Qua đó tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn......

Nguồn tin:-/-

Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất

...24/11/1946, Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất khai mạc tại Nhà hát Thành phố Hà Nội. Đây là dấu mốc vô cùng quan trọng thể hiện tầm nhìn chiến lược, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với lĩnh vực văn hóa nói chung, nhân sĩ trí thức và văn nghệ sĩ nói riêng.Tại Hội......

Minh Đức
Nguồn tin:Theo http://baocaobang.vn/

Đoàn kết để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm

...trong các chỉ thị, nghị quyết, phương pháp cách mạng của Đảng…, vấn đề đoàn kết trong Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được xác định là một chiến lược của cách mạng, được tổ chức lãnh đạo phát triển đến đỉnh cao, tập trung sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc. “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn......

Nguồn tin:Theo https://www.qdnd.vn/

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Mặt trận Dân tộc thống nhất

...trận Dân tộc thống nhất là nền tảng tư tưởng định hướng việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu chiến lược của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.Ngày 3/2/1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Hội nghị hợp nhất 3 tổ chức cộng......

Minh Đức
Nguồn tin:Theo http://baocaobang.vn/

Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

...đắn trong đường lối, nghị quyết của Đảng. Do đó, cấp cơ sở “là địa chỉ cần phải tới, là cái đích cần đạt được của tất cả mọi hoạt động chỉ đạo chiến lược từ Trung ương tới địa phương”(1). Theo cơ cấu của hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý được chia ra thành......

Theo TCCS
Nguồn tin:www.tuyengiao.vn

Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường đến phát huy nội lực đất nước hiện nay

...hiểu: Có tự lập mới độc lập, có tự cường, mới tự do”(4). Là một nhà hoạt động quốc tế lỗi lạc, Hồ Chí Minh luôn coi đoàn kết quốc tế là chiến lược trọng yếu của Đảng nhưng Người hiểu rằng, muốn tăng cường đoàn kết quốc tế thì trước hết phải tăng cường nội lực dân tộc, phát huy......

PGS. TS. GVCC. Trần Thị Minh Tuyết - Học viện Báo chí và Tuyên truyền; TS. Phạm Thị Lan - Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn tin:-/-

Nâng cao nhận thức pháp luật cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân ở khu vực biên giới

...xuất nhập cảnh trái phép; tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân phòng, chống dịch Covid-19; về xây dựng nông thôn mới...Khu vực biên giới là địa bàn chiến lược về kinh tế, chính trị, quốc phòng - an ninh và đối ngoại, việc nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân là......

Đại úy Dương Văn Giang, Trợ lý Ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị BĐBP tỉnh Cao Bằng.
Nguồn tin:-/-

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

...nhân dân và thể hiện tầm nhìn xa trộng rộng của Người về việc phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong sự nghiệp cách mạng. Đại đoàn kết là một chiến lược quan trọng của cách mạng, là nhân tố quyết định mọi thành công Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, đại đoàn kết không phải là ý muốn chủ quan, cảm......

TS. Lê Thị Chiên -Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Nguồn tin:Theo https://www.tuyengiao.vn/

Cao Bằng vươn tầm cao mới

...tài nguyên khoáng sản, môi trường được tăng cường; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 11.140 tỷ đồng. Tỉnh kêu gọi, thu hút nhiều nhà đầu tư chiến lược đầu tư vào các lĩnh vực, dần trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Trong năm, tổng số dự án được cấp mới chủ trương đầu tư, Giấy chứng......

Nguồn tin:baocaobang.vn

Sức sống bất diệt của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc

...cải thiện tâm, tài, lực cho dân ”. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đại đoàn kết toàn dân tộc không phải là sách lược hay thủ đoạn chính trị mà là chiến lược lâu dài, nhất quán của cách mạng Việt Nam, là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công,......

Nguồn tin:Chinhphu.vn

Liêm chính - Phẩm chất quan trọng hàng đầu của người cán bộ, đảng viên theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh

...hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19-5-2018, của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, “Về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, cần có một đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức - cán bộ chuyên nghiệp, được đào tạo bài......

Nguồn tin:Theo https://www.tapchicongsan.org.vn

Chúng ta đi đến chủ nghĩa xã hội như thế nào? (Kỳ I)

...đặc trưng quan trọng vốn có của chủ nghĩa xã hội, cũng là con đường phát triển và tiến bộ của các nước xã hội chủ nghĩa. Do vậy, xây dựng một chiến lược hợp tác dựa trên quá trình phân tích tỉnh táo, sâu sắc và không định kiến các mối quan hệ độc lập và tương hợp lẫn nhau giữa các nước và đẩy......

Nguồn tin:huongsenviet.com

NGÀY GIẢI PHÓNG CAO BẰNG (03/10/1950) - KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO SÁNG SUỐT CỦA TRUNG ƯƠNG ĐẢNG TRONG CHIẾN DỊCH BIÊN GIỚI 1950

...1947, cùng với nhiều thắng lợi khác trên chiến trường cả nước, buộc thực dân Pháp phải chuyển từ âm mưu đánh nhanh thắng nhanh sang thi hành chiến lược lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng ngưởi Việt đánh người Việt…Nhận rõ vị trí của con đường số 4 qua ba tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh,......

Nông Hải Pín, Nguyên Uỷ viên Ban thường vụ, Nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Cao Bằng.
Nguồn tin:-/-

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 71 năm chiến thắng biên giới năm 1950 và giải phóng Cao Bằng (03/10/1950 - 03/10/2021)

...Đảng, toàn dân, toàn quân ta anh dũng bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược quân sự của thực dân Pháp. Với Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947 đã làm thất bại hoàn toàn chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của địch,......

Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn tổng hợp
Nguồn tin:-/-

Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

...rõ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế tiếp tục tiến triển, nhưng cũng đang bị đe dọa bởi sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan, cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại diễn ra gay gắt… Trong hoàn cảnh thế giới phát triển phụ thuộc lẫn nhau, lợi ích quốc gia, dân tộc......

Nguồn tin:tuyengiao.vn

Lo cho dân từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, với tấm lòng yêu thương bao la

...tiễn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Dưới sự chỉ đạo của Người, Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (năm 1941) chủ trương chuyển hướng trong chỉ đạo chiến lược, đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc thành nhiệm vụ trung tâm và cao hơn hết thảy, nhưng trong Chương trình Việt Minh vẫn thể hiện rõ việc giải......

Nguồn tin:Vững tin theo Đảng

Chủ tịch Hồ Chí Minh với hành trình thực hiện khát vọng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội

...lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Tháng 5-1941, Người chủ trì Hội nghị lần thứ Tám của Trung ương Đảng đã thông qua một quyết định “chuyển hướng chiến lược” quan trọng, mang tính lịch sử: xác định nhiệm vụ giải phóng dân tộc là cấp thiết, hàng đầu. Người đề ra sáng kiến thành lập Mặt trận Việt Minh......

Nguồn tin:Theo http://lyluanchinhtri.vn/

TUỔI TRẺ QUÊ HƯƠNG CỘI NGUỒN CÁCH MẠNG CAO BẰNG HỌC TẬP VÀ NOI THEO TẤM GƯƠNG ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

...niên trước các âm mưu, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên về trách nhiệm trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Từ năm 2017 đến nay, các cấp bộ Đoàn đã tuyên truyền, vận động 2.620 đoàn viên, thanh niên tình......

Đ/c Hoàng Hồng Diệu - Bí thư Tỉnh Đoàn
Nguồn tin:-/-

Vòng chung kết cuộc thi thanh niên với diễn đàn mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO 2021.

...niên có độ tuổi từ 18 – 24 tuổi được phát động từ đầu tháng 8/2021 đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia với các ý tưởng “Đề xuất chiến lược hành động đóng góp vào 16 lĩnh vực trọng tâm của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO và sự đóng góp cho các mục tiêu chung của Chương trình Nghị......

Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn
Nguồn tin:-/-

Đổi mới do nhân dân và vì nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

...hai, phát huy tối đa sức mạnh của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng, đổi mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi đoàn kết là vấn đề có ý nghĩa chiến lược và quyết định thành công của cách mạng. Người luôn chăm lo xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức......

TS. LÊ TRUNG KIÊN - Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Nguồn tin:-/-

Tìm thấy tổng cộng 37 kết quả
Nếu kết quả này không như mong đợi, bạn hãy thử sử dụng công cụ tìm kiếm của Google dưới đây!

Mở rộng trên Internet :

Google
Tìm trên toàn mạng Internet
Tìm trong site http://tinhdoan.caobang.gov.vn
Fanpage
Liên kết website
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập22
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm20
  • Hôm nay5,390
  • Tháng hiện tại226,976
  • Tổng lượt truy cập227,175
Huy Hiệu Đoàn
© 2021 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐOÀN THANH NIÊN CAO BẰNG
Địa chỉ: Km 4, Tổ 1 Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063. 852. 165  - Fax: 02063. 852. 165
Email: tinhdoan@caobang.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bí thư Tỉnh Đoàn
Ghi rõ nguồn http://tinhdoan.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây