Tìm kiếm nâng cao mục Tin tức


 Kết quả tìm kiếm trên Tin tức


TIẾP TỤC PHÁT HUY HIỆU QUẢ TỪ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐOÀN CƠ SỞ “3 CHỦ ĐỘNG”

...ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan được các cơ sở đoàn triển khai tích cực, đồng bộ. Các cơ sở Đoàn đã chủ động trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của đoàn viên thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau như sinh hoạt chi đoàn, thông tin trên mạng xã hội, thông qua gặp gỡ trực......

Nguồn tin:-/-

Tỉnh Đoàn Tổ Chức Sinh Hoạt Chi Đoàn Điểm Trên Địa Bàn Dân Cư Năm 2021.

...Tuyên giáo Tỉnh đoàn đã trao đổi, thảo luận với các bạn đoàn viên, thanh niên tại các cơ sở về những vấn đề như: chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; giá trị hình mẫu thanh niên......

Nguồn tin:-/-

Lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất

...cảm hứng cho những người làm việc trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật phấn đấu hết mình cho sự nghiệp cách mạng. Không thể phủ nhận rằng, những tư tưởng và thông điệp đó đã tạo nên sức mạnh tinh thần vô cùng to lớn để đội ngũ văn nghệ sĩ làm ra những ca khúc, bộ phim, vở kịch, bài thơ, tiểu......

Minh Đức
Nguồn tin:Theo http://baocaobang.vn/

Lòng nhân ái - giá trị vô hạn trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước trong nỗi đau vô hạn của người dân nô lệ; từ chủ nghĩa yêu nước, Bác đến với chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tìm ra con đường giải phóng dân tộc. Trong những năm tháng dừng chân tại nhiều nước châu Âu, châu Phi, châu Mỹ Latinh, hòa mình trong cuộc sống của những người lao......

Đinh Ngọc Viện
Nguồn tin:Theo http://baocaobang.vn/

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

...có của các em”. Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. “Học để phụng sự đoàn thể, giai cấp và nhân dân, Tổ quốc và nhân loại”; “Học để sửa chữa tư tưởng”; “Học để tu công đạo đức cách mạng”; “Học để tin tưởng”...  Muốn đạt được những mục tiêu đó, nội dung giáo dục phải toàn diện, phù hợp......

TS. Lê Thị Mai Hoa - Ban Tuyên giáo Trung ương
Nguồn tin:Theo https://www.tuyengiao.vn/

Đoàn kết để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm

...vấn đề có ý nghĩa chiến lược, cơ bản, nhất quán và lâu dài, xuyên suốt tiến trình cách mạng, là nội dung quan trọng, chủ đạo hợp thành hệ thống tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tinh thần yêu nước, trọng nhân nghĩa, khoan dung, sự cố kết, chia sẻ, đùm bọc yêu thương đã thấm sâu trong tư tưởng,......

Nguồn tin:Theo https://www.qdnd.vn/

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Mặt trận Dân tộc thống nhất

...Dân tộc thống nhất và luôn luôn chăm lo, xây đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần to lớn vào những thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Tư tưởng của Người về Mặt trận Dân tộc thống nhất là nền tảng tư tưởng định hướng việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi......

Minh Đức
Nguồn tin:Theo http://baocaobang.vn/

Quảng Hòa: Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn cơ sở năm 2021

...quốc tế của Việt Nam; nội dung cơ bản về công tác phòng, chống tham nhũng và thông tin thời sự; Học tập chuyên năm 2021 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; học tập chuyên đề dành cho cán......

Nguồn tin:-/-

Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ này góp phần làm cho Nghị quyết số 35-CT/TW, ngày 22-10-2018, của Bộ Chính trị, về “Tăng cường bảo vệ......

Theo TCCS
Nguồn tin:www.tuyengiao.vn

Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về tự lực, tự cường đến phát huy nội lực đất nước hiện nay

...và coi đó là phương châm hành động của cách mạng Việt Nam. Nhờ đường lối đúng đắn đó, cách mạng Việt Nam đã giành được những thắng lợi vĩ đại.TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ TỰ LỰC, TỰ CƯỜNG Nếu “tự lực” có nghĩa là dựa vào sức mình để sống và làm việc, tuyệt đối không trông chờ, ỷ lại vào người......

PGS. TS. GVCC. Trần Thị Minh Tuyết - Học viện Báo chí và Tuyên truyền; TS. Phạm Thị Lan - Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Nguồn tin:-/-

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống những quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam như giải phóng dân tộc, xây dựng chủ nghĩa xã hội, xây dựng Đảng, phát triển văn hóa, con con người... Trong những tư tưởng ấy, đại đoàn kết dân tộc là một nội dung cốt lõi, làm nên......

TS. Lê Thị Chiên -Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Nguồn tin:Theo https://www.tuyengiao.vn/

Chủ tịch Hồ Chí Minh với phụ nữ Việt Nam

...em phải tích cực thi đua, cố gắng học tập, phấn đấu vươn lên: “Phụ nữ phải nâng cao tinh thần làm chủ, cố gắng học tập và phấn đấu; phải xoá bỏ tư tưởng bảo thủ, tự ti; phải phát triển chí khí tự cường, tự lập. Có như thế thì phong trào “Năm tốt” sẽ ngày càng lan rộng, ăn sâu và sẽ thực hiện 100%......

Nguồn tin:Theo https://hochiminh.vn/

Sức sống bất diệt của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc

Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam đã chứng minh sức sống của tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc. Tư tưởng đại đoàn kết dân tộc và việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc của Người là cống hiến đặc sắc, có giá trị lý luận và giá trị thực tiễn hết sức quan trọng.Trong những cống hiến......

Nguồn tin:Chinhphu.vn

Trung ương Đoàn có thêm hai bí thư

...Đoàn trường PTTH chuyên ban Võ Minh Đức, tỉnh Bình Dương; Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; Phó Trưởng ban, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hoá (nay là Ban Tuyên giáo) Tỉnh Đoàn; Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, Chủ......

Nguồn tin:tienphong.vn

Sôi nổi ngày hội Tôi yêu Tổ quốc tôi – Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

...Hội LHTN Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ chí minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên trong và ngoài nước phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc......

Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn
Nguồn tin:-/-

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị và sự cần thiết phải học tập lý luận chính trị hiện nay

Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về giáo dục nói chung và giáo dục lý luận chính trị nói riêng luôn có ý nghĩa sâu sắc đối với cách mạng Việt Nam. Nhận thấy vai trò cũng như tầm quan trọng của giáo dục lý luận chính trị trong giai đoạn hiện nay, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu cán bộ, đảng......

Nguồn tin:Theo https://hochiminh.vn/:

Thành đoàn Cao Bằng tổng kết công tác Đoàn - Đội trường học năm học 2020-2021

...đoàn sẽ tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ; Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho Đoàn viên, thanh thiếu niên; Tập trung các giải pháp thực hiện tổ chức hiệu quả phong trào “Học sinh 3 tốt”, các hoạt động giành cho giáo......

Bùi Toàn - Đình Trung
Nguồn tin:-/-

Bác Hồ - Kết tinh hồn dân tộc

...có một tình yêu. Tình yêu đó dành cho ai, tất cả chúng ta đều biết.           Một con người – Một tư tưởng lớn         Chất giản dị trong bộ quần áo nâu, đôi dép cao su đã làm nên một anh hùng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới,......

Nguồn tin:Sưu tầm

Liêm chính - Phẩm chất quan trọng hàng đầu của người cán bộ, đảng viên theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đảng ta thường xuyên nhấn mạnh, một trong những yêu cầu quan trọng trong công tác cán bộ là tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên,… gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Để xây dựng......

Nguồn tin:Theo https://www.tapchicongsan.org.vn

Chúng ta đi đến chủ nghĩa xã hội như thế nào? (Kỳ I)

...chủ nghĩa vẫn là con đường các dân tộc đi theo để giành lại độc lập tự do và sự tiến bộ xã hội. Bởi lẽ, chủ nghĩa xã hội hoàn toàn không chỉ là tư tưởng của một giai cấp, càng không chỉ là một mục tiêu của nhân dân lao động trên toàn thế giới, mà còn là tư tưởng đạo lý, tư tưởng giải phóng loài......

Nguồn tin:huongsenviet.com

Tìm thấy tổng cộng 106 kết quả
Nếu kết quả này không như mong đợi, bạn hãy thử sử dụng công cụ tìm kiếm của Google dưới đây!

Mở rộng trên Internet :

Google
Tìm trên toàn mạng Internet
Tìm trong site http://tinhdoan.caobang.gov.vn
Fanpage
Liên kết website
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập42
  • Máy chủ tìm kiếm20
  • Khách viếng thăm22
  • Hôm nay6,910
  • Tháng hiện tại46,296
  • Tổng lượt truy cập274,280
Huy Hiệu Đoàn
© 2021 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐOÀN THANH NIÊN CAO BẰNG
Địa chỉ: Km 4, Tổ 1 Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063. 852. 165  - Fax: 02063. 852. 165
Email: tinhdoan@caobang.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bí thư Tỉnh Đoàn
Ghi rõ nguồn http://tinhdoan.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây