Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên là đoàn viên thanh niên trong công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chủ nhật - 14/03/2021 23:53
Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung và phát triển năm 2011) khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Trước những âm mưu, phương thức ngày càng phức tạp, tinh vi và nhưng hậu quả hoạt động phá hoại trên các lĩnh vực tư tưởng, chính trị. Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 khẳng định: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị.
Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên là đoàn viên thanh niên trong công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên là đoàn viên thanh niên trong công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Với chức năng, nhiệm vụ là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, lãnh đạo quản lý của hệ thống chính trị cấp cơ sở, cán bộ công chức, viên chức ở địa phương về trung cấp lý luận chính trị - hành chính và các chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị khác. Trường Chính trị Hoàng Đình Giong có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch mà nòng cốt là lực lượng giảng viên, trong đó có sự đóng góp của đội ngũ giảng viên là đoàn viên thanh niên.

Hiện nay, đa số các giảng viên là đoàn viên thanh niên của Trường đều được đào tạo bài bản, chuyên sâu về các chuyên ngành chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng, xây dựng Đảng và trình độ đạt từ đại học trở lên. Được trang bị đầy đủ kiến thức về nghiệp vụ sư phạm, các chương trình bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. Có nhận thức sâu sắc về kiến thức lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề chính trị xã hội đang và đã nảy sinh. Thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Học Viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã ban hành  Hướng dẫn số 475-HD/HVCTQG-TCT ngày 24/9/2019 về triển khai thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và chỉ rõ: “Định hướng, tổ chức thực hiện các giải pháp, phát huy vai trò, trách nhiệm của giảng viên, học viên tham gia tích cực công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”. Ban Giám hiệu Nhà trường đã cử giảng viên trẻ tham gia “Lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, đồng thời tham gia biên soạn, bổ sung tài liệu cho chương trình đào tạo Trung cấp lý luận chính trị hành chính. Đây là cơ hội để mỗi giảng viên có thể bày tỏ quan điểm cá nhân trong việc tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Với tư cách là những người nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền, tham gia giảng dạy ở các chương trình đào tạo, bồi dưỡng khác nhau về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối, chủ trương của Đảng, xây dựng Đảng,…. Thông qua các bài giảng, học viên tiếp nhận những tri thức lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức của người học, hình thành thế giới quan phương pháp luận mà còn giúp cho họ vận dụng vào thực tiễn công tác. Đồng thời, học viên thấy được vai trò và sức sống của nó trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam và thời đại ngày nay.

Ngoài công tác giảng dạy, hoạt động nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ bắt buộc. Mỗi giảng viên là đoàn viên thanh niên đều tích cực chủ động tham gia vào hoạt động xuất bản, báo chí, thông qua các công trình nghiên cứu khoa học từ đề tài cấp trường, cấp tỉnh, viết sách, viết các bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành, trang thông tin điện tử của trung ương và địa phương và hoạt động nghiên cứu thực tế. Đây là thông tin quan trọng, thiết thực từ thực tiễn để các giảng viên minh chứng cho nội dung lý luận của bài giảng và cũng là cơ hội để đóng góp vào sự phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chứng minh được sự lựa chọn đúng đắn và sáng suốt của Đảng ta trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Đồng thời, giảng viên có cơ hội góp thêm tiếng nói của mình trong việc truyền truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Ngoài ra, đội ngũ giảng viên trẻ thường xuyên cập nhập các văn bản mới, tham gia đầy đủ các buổi học tập Chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và những tin tức thời sự  trên các kênh thông tin chính thống. Luôn luôn tự học tập, tự nghiên cứu, nâng cao trình độ lý luận chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng. Quá trình giảng dạy, lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn gắn với đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để truyền tải tới học viên đầy đủ và chính xác nhất. Đây là cơ sở, nền tảng để đội ngũ giảng viên có những đóng góp quan trọng công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tưởng của Đảng ta.

Để phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ giảng viên là đoàn viên thanh niên của Trường Chính trị Hoàng Đình Giong trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, trong thời gia tới Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đội ngũ giảng viên thông qua các hoạt động cụ thể, phù hợp như: Xây dựng Nghị quyết về nâng cao chất lượng chuyên môn của giảng viên trẻ; định hướng chất lượng giảng dạy gắn với việc đánh giá kết quả học tập của học viên để có cơ sở đánh giá chất lượng giảng dạy cũng như giá trị của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. Đối với mỗi giảng viên, cần thường xuyên tự nâng cao ý thức tự học, tự nghiên cứu, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Cập nhật thông tin chính trị, thời sự kịp thời, nhận thức đúng những luận điểm phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng của các thế lực thù địch, khi đưa vào hoạt động giảng dạy trên lớp ra giúp học viên nhận thức một cách đúng đắn, khoa học. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học liên quan đến hoạt động tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng ta.

Qua đó, để giảng viên xác định rõ trách nhiệm và nhiệm vụ chính trị của mình, giữ vững bản lĩnh chính trị, không hoang mang, dao động trước những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, coi chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động./.

Tác giả: Hứa Thoa - Giảng viên Trường Chính trị Hoàng Đình Giong

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Fanpage
Liên kết website
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay5,760
  • Tháng hiện tại42,482
  • Tổng lượt truy cập1,710,572
Huy Hiệu Đoàn
© 2021 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐOÀN THANH NIÊN CAO BẰNG
Địa chỉ: Km 4, Tổ 1 Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063. 852. 165  - Fax: 02063. 852. 165
Email: tinhdoan@caobang.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bí thư Tỉnh Đoàn
Ghi rõ nguồn http://tinhdoan.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây