Tìm kiếm nâng cao mục Tin tức


 Kết quả tìm kiếm trên Tin tức


Đảng bộ Cao Bằng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

...được Bác tin tưởng, chỉ đạo và gây dựng, được Bác xem là quê hương thứ hai của mình. Bởi vậy, với Cao Bằng, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ là thực hiện chủ trương, chỉ thị của Đảng mà đó còn là tình cảm sâu nặng với Bác Hồ kính yêu, với ông......

Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy
Nguồn tin:-/-

Phản bác luận điệu xuyên tạc mục đích và ý nghĩa hành trình đi tìm đường cứu nước của Hồ Chí Minh

...động về nhiều mặt của thời cuộc đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến Nguyễn Tất Thành. Vì vậy mà, dù rất khâm phục lòng yêu nước của các bậc tiền nhân theo tư tưởng phong kiến hoặc dân chủ tư sản, nhưng khác họ, qua những kiến thức mới mẻ tiếp thu được từ Tân thư, từ những năm tháng học tập, sinh sống ở Huế......

Nguồn tin:tuyengiao.vn

Lan tỏa những tấm gương học và làm theo Bác

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, việc học và làm theo Bác đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ......

Phóng viên Điện tử
Nguồn tin:Theo Báo Cao Bằng điện tử (http://baocaobang.vn/)

Đột phá trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 5 năm qua, các cấp ủy, tổ chức Đảng đưa việc học và làm theo Bác vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp gắn với thực hiện......

Hoàng Thu
Nguồn tin:Theo Báo Cao Bằng điện tử (http://baocaobang.vn/)

Hành trình Người đi tìm hình của Nước và những bài học cho thế hệ trẻ Việt Nam

...triệu tập và chủ trì Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng. Hội nghị đã xác định đặt vấn đề giải phóng dân tộc lên hàng đầu. Những tư tưởng, đường lối  đúng đắn, sáng tạo của Người là nhân tố quyết định thành công của cuộc vận động giải phóng dân tộc trong những năm 1941-1945,......

Nguồn tin:Bảo Tàng Hồ Chí Minh

Phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” tỏa sáng trong cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang

...Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW ngày 8/7/2016 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, phẩm chất,......

Minh Đức
Nguồn tin:Theo Báo Cao Bằng điện tử (http://baocaobang.vn/)

Tấm gương sáng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

...tôn dân tộc. Người cho rằng, người tốt việc tốt ở đâu cũng có, ngành nào, giới nào, địa phương nào, lứa tuổi nào cũng có. Nhưng để hội tụ đủ đầy tư tưởng, đạo đức theo như ý nguyện của Người để làm một tấm gương sống cho thế hệ sau noi theo là chuyện không phải ai cũng làm được. Và điều đáng quý......

Nguồn tin:-/-

Đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ hội nhập quốc tế

Thành tựu, kết quả của cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thời kỳ hội nhập quốc tế là to lớn, có ý nghĩa quan trọng trên cả phương diện chính trị, tư tưởng - lý luận và thực tiễn, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và tăng cường vai trò lãnh......

Nguồn tin:Theo https://www.tuyengiao.vn/::

"Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải mực thước cho người ta bắt chước"

...tư cách, đạo đức. Muốn hướng dẫn nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước.”Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa tròn nửa thế kỷ, nhưng tư tưởng, đạo đức, phong cách, sự nghiệp cao cả, tấm gương lớn của Người để lại cho Đảng, dân tộc Việt Nam, nhân dân vô cùng to lớn, quý giá và mãi mãi......

Nguồn tin:Thông tấn xã Việt Nam

Hạ Lang: Hội nghị Giao ban Quý I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2021; Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

...I, triển khai nhiệm vụ Quý II năm 2021; Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Hội nghị đã thông qua Báo cáo công tác Đoàn - Hội và phong trào TTN quý I/2021 và triển khai nhiệm vụ công tác......

Huyện đoàn Hạ Lang
Nguồn tin:-/-

Kiên định mục tiêu kép, chặn đứng âm mưu xuyên tạc, phá hoại

...độ "nóng" cho các luận điệu xuyên tạc, một bộ phận truyền thông phát tiếng Việt ở hải ngoại tiếp tục lôi kéo, sử dụng các đối tượng bất mãn, có tư tưởng chống đối trong nước và tâng bốc họ bằng các loại danh xưng tự phong, như: “Nhà nghiên cứu”, “nhà dân chủ”, “nhà bất đồng chính kiến”, “nhà đấu......

Nguồn tin:Theo https://www.qdnd.vn/::

Thực hành “nói đi đôi với làm” theo phong cách Hồ Chí Minh

Cùng với giá trị tư tưởng và đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành di sản vô giá, nền tảng văn hóa tinh thần, biểu tượng sáng ngời về tấm gương mẫu mực của vị Lãnh tụ kính yêu trong mỗi con người Việt Nam. Để phong cách của Người tiếp tục thẩm thấu, lan tỏa sâu rộng và hiện hữu trong đời sống......

Ban Tuyên giáo sưu tầm
Nguồn tin:-/-

Lãnh tụ Hồ Chí Minh - Người khai mở quan hệ Việt - Mỹ

...phi công Mỹ, lãnh tụ Hồ Chí Minh thì nhấn mạnh trách nhiệm của những người chống phát xít là phải giúp đỡ Đồng Minh. Lãnh tụ Hồ Chí Minh nhận từ tướng Sênôn tấm ảnh chân dung với dòng chữ “Bạn chân thành của ông Claice L. Chennault”. Những cuộc tiếp xúc với hầu hết các cơ quan của Mỹ đóng trên......

Nguồn tin:baocaobang.vn

Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên là đoàn viên thanh niên trong công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung và phát triển năm 2011) khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Trước những âm mưu, phương thức ngày càng phức tạp, tinh vi và nhưng hậu quả hoạt......

Hứa Thoa - Giảng viên Trường Chính trị Hoàng Đình Giong
Nguồn tin:-/-

Phụ nữ Nguyên Bình học và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào thi đua của địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Nguyên Bình có nhiều việc làm thiết thực, góp phần nâng cao đời sống cán bộ, hội viên.Hội LHPN......

Thu Hoài
Nguồn tin:Theo Báo Cao Bằng điện tử (http://baocaobang.vn/)

Học tập và làm theo phương pháp luận Hồ Chí Minh trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước

Điều còn lại mãi, tức là điều trường tồn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam khi lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động, là ở vấn đề phương pháp luận.PHƯƠNG PHÁP LUẬN HỒ CHÍ MINH Hồ Chí Minh là lãnh tụ của Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời là một nhà tư tưởng; là......

Nguồn tin:www.hochiminh.vn

Tấm lòng của người thầy thuốc trẻ

...lên tuyến trên. Bác sĩ Nghĩa còn giúp thay đổi nhận thức của người dân. Không chỉ có trách nhiệm trong khám, chữa bệnh, anh còn phải đả thông tư tưởng người nhà bệnh nhân, giảm các hủ tục lạc hậu trong chữa bệnh. “Có lần đang cấp cứu cho bệnh nhi bị viêm phổi, sốt. Người nhà sốt ruột định đưa......

Nguồn tin:thanhgiong.vn

Những cô gái lên đường tòng quân

...tin báo trúng tuyển, mình mừng rơi nước mắt. Ước mơ đã thành hiện thực rồi!”, Phượng tâm sự. Nữ tân binh Võ Thị Phượng cho biết đã chuẩn bị tư tưởng từ rất lâu và vẫn từng ngày, từng giờ mong ngóng đến thời khắc lên đường nhập ngũ. Bản thân Phượng không hề phân vân về lựa chọn này và tự tin......

Nguồn tin:thanhgiong.vn

Cử nhân Luật trở thành nhà nông trẻ xuất sắc

...sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020. Mô hình Hợp tác xã Nông nghiệp Long hiệp được biểu dương là mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2020. Riêng anh Trầm Minh Thuần,......

Nguồn tin:thanhgiong.vn

Quảng Hòa học và làm theo Bác

...chức các hội nghị học tập, quán triệt nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 05 CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ năm 2016 đến nay, các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức quán......

Tiến Mạnh
Nguồn tin:Theo Báo Cao Bằng điện tử (http://baocaobang.vn/)

Tìm thấy tổng cộng 143 kết quả
Nếu kết quả này không như mong đợi, bạn hãy thử sử dụng công cụ tìm kiếm của Google dưới đây!

Mở rộng trên Internet :

Google
Tìm trên toàn mạng Internet
Tìm trong site http://tinhdoan.caobang.gov.vn
Fanpage
Liên kết website
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay4,259
  • Tháng hiện tại155,998
  • Tổng lượt truy cập581,204
Huy Hiệu Đoàn
© 2021 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐOÀN THANH NIÊN CAO BẰNG
Địa chỉ: Km 4, Tổ 1 Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063. 852. 165  - Fax: 02063. 852. 165
Email: tinhdoan@caobang.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bí thư Tỉnh Đoàn
Ghi rõ nguồn http://tinhdoan.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây