LỊCH TRÌNH và DANH SÁCH PHÒNG NGHỈ

Thứ năm - 15/09/2022 07:17
LỊCH TRÌNH CỦA ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH CAO BẰNG LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2022 – 2027
 
Thời gian Lịch trình Địa điểm, thành phần Ghi chú
NGÀY 18/9/2022
7h00’ – 10h00’ Đi dâng hương, báo công * Địa điểm:
- Hà Quảng:
+ Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh;
+ Mộ anh hùng liệt sỹ Kim Đồng .
- Thành phố:
+ Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ
+ Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh
* Thành phần: Thường trực Tỉnh Đoàn, các đ/c UV BTV Tỉnh Đoàn khóa XIV, Bí thư/ Phó Bí thư các đơn vị: Thành phố, Hòa An, Hà Quảng, Công an, Quân sự, Biên phòng, Đoàn khối, Cao đẳng Sư phạm.
­Đại biểu tập trung tại sảnh trụ sở MTTQ và các đoàn thể tỉnh
15h00’ – 17h00’ Đón các đoàn đại biểu * Địa điểm: Tại Nhà khách BCH Quân Sự tỉnh;
* Thành phần: các đơn vị đăng ký ở Nhà khách
* Lưu ý: Các đơn vị không đăng ký ở tại Nhà khách nhận quà Đại hội tại cơ quan Tỉnh Đoàn
 
18h00’ – 19h30’ Ăn tối tại Nhà khách
NGÀY 19/9/2022
6h00’ – 6h40’ Ăn sáng tại Nhà khách * Địa điểm: Tại Nhà khách BCH Quân Sự tỉnh;
* Thành phần: các đơn vị đăng ký ở Nhà khách
* Lưu ý: Các đơn vị không đăng ký ở tại Nhà khách chủ động ăn sáng riêng.
 
 
DANH SÁCH PHÒNG NGHỈ
ĐOÀN ĐẠI BIỂU ĐI DỰ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH CAO BẰNG LẦN THỨ XV, NHIỆM KỲ 2022 - 2027

 
TT Họ và tên Năm sinh Phòng Quê quán Đại biểu HL/KHL
Nam Nữ
II Quảng Hoà            
1 Nông Vĩnh Nam 1987   217 Phi Hải, Quảng Hòa Chính thức Hưởng lương
2 Nguyễn Ngọc Anh   1990 207 Lập Thạch,  Vĩnh Phúc Chính thức Hưởng lương
3 Đinh Thị Phương Anh   1991 207 TT Thông Nông, Hà Quảng Chính thức Hưởng lương
4 Hứa Thị Phương Liên   1989 207 Thị trấn Quảng Uyên,
 Quảng Hòa
Chính thức Hưởng lương
5 Nguyễn Thị Tình   1992 207 Tự Do, Quảng Hòa Chính thức Hưởng lương
6 Ma Hoàng Việt 1989   217 Phi Hải, Quảng Hòa Chính thức Hưởng lương
7 Đinh Thị Trang   1991 205 Ngọc Động, Quảng Hòa Chính thức Hưởng lương
8 Hoàng Tuấn Vũ 1992   215 Quốc Toàn, Quảng Hòa Chính thức Hưởng lương
9 Phan Thị Nhung   1991 205 Tiên Thành, Quảng Hòa Chính thức Hưởng lương
10 Lê Đức Thọ 1988   215 Thị trấn Quảng Uyên, Quảng Hòa Chính thức Hưởng lương
11 Ma Thị Lệ   1993 203 Cai Bộ, Quảng Hòa Chính thức Hưởng lương
12 Hoàng Thị Huế   1993 203 Thị trấn Quảng Uyên, Quảng Hòa Chính thức Hưởng lương
13 Nguyễn Duy Lộc 1994   215 Hưng Long, Tà Lùng, Quảng Hòa Chính thức K hưởng lương
14 Đinh Thị Liên   1994 203 Hòa Thuận, Quảng Hòa Chính thức Hưởng lương
15 Hoàng Thị Tuyết Trinh   1990 203 Mỹ Hưng, Quảng Hòa Chính thức Hưởng lương
16 Nguyễn Đình Thống 1991   217 Quảng Hưng, Quảng Hòa Chính thức Hưởng lương
17 Lương Văn Thượng nam   211 Xã Đại Sơn, Quảng Hòa   K hưởng lương
18 Lý Thị Hoài   1994 205 Đại biểu bổ sung Quảng Hoà chính thức (Bổ sung) K hưởng lương
III Trùng Khánh            
1 Nông Xuân Kiên 1987   211   Đương nhiên Hưởng lương
2 Hoàng Thị Lệ Bích   1992 206 Khâm Thành, Trùng Khánh, Cao Bằng Chính thức Hưởng lương
3 Ngô Thị Anh   1990 206 Lăng Hiếu,Trùng Khánh, Cao Bằng Chính thức Hưởng lương
4 Nông Văn Cần 1994   511 Tri Phương, Trùng Khánh, Cao Bằng Chính thức k hưởng lương
5 Định Thị Kim Chi   1995 206 Ngọc Côn, Trùng Khánh, Cao Bằng Chính thức Hưởng lương
6 Triệu Văn Chương 1994   211 Trung Phúc, Trùng Khánh, Cao Bằng Chính thức Hưởng lương
7 Trịnh Thị Diệu   1994 206 Bình Sơn, Sông Công, Thái Nguyên Chính thức Hưởng lương
8 Nông Thị Diệp   1993 204 Đức Hồng, Trùng Khánh, Cao Bằng Chính thức Hưởng lương
9 Lý Văn Dinh 1997   511 Cao Chương, Trùng Khánh, Cao Bằng Chính thức K hưởng lương
10 La Trọng Điệp 1992   209 Phong Châu, Trùng Khánh, Cao Bằng Chính thức K hưởng lương
11 Nông Thị Hiền   1994 204 Chí Viễn, Trùng Khánh, Cao Bằng Chính thức K hưởng lương
12 Nông Văn Hoạt 1990   209 Phong Châu, Trùng Khánh, Cao Bằng Chính thức Hưởng lương
13 Nông Thị Kiều   1992 204 Phong Châu, Trùng Khánh, Cao Bằng Chính thức Hưởng lương
14 Đàm Thị Mỹ Linh   1997 204 Quang Trung, Trùng Khánh, Cao Bằng Chính thức k hưởng lương
15 Phương Văn Luân 1991   218 Quang Hán, Trùng Khánh, Cao Bằng Chính thức Hưởng lương
16 Phương Thị Mùi   1991 405 TT Trùng Khánh, Trùng Khánh, Cao Bằng Chính thức Hưởng lương
17 Phương Thị Nguyệt Nga   1995 405 Ngọc Đào, Hà Quảng, Cao Bằng Chính thức K hưởng lương
18 Nông Thanh Nghị 1992   218 Đàm Thuỷ, Trùng Khánh, Cao Bằng Chính thức Hưởng lương
19 Hoàng Khánh Nguyên 1993   218 Phong Châu, Trùng Khánh, Cao Bằng Chính thức Hưởng lương
20 Sầm Văn Sìu 1992   209 Quang Vinh, Trùng Khánh, Cao Bằng Chính thức Hưởng lương
21 Hoàng Thị Thu   1999 405 Quang Vinh, Trùng Khánh, Cao Bằng Chính thức K hưởng lương
22 Nông Thế Tràng 1991   216 Khâm Thành, Trùng Khánh, Cao Bằng Chính thức Hưởng lương
IV Thạch An (Cắt cơm tối 18/9)            
1 Nông Thị Thuận   1989 405 Đồng Loan, Hạ Lang, Cao Bằng Chính thức Hưởng lương
2 Đinh Thị Ngọc   1995 403 Thụy Hùng, Thạch An, Cao Bằng Chính thức Hưởng lương
3 Nông Quốc Chung 1991   216 Thái Cường, Thạch  An, Cao Bằng Chính thức Hưởng lương
4 Nông Minh Tuấn 1989   216 Hưng Đạo, TP Cao Bằng Chính thức Hưởng lương
5 Nông Thị Kim Anh   1992 403   Chính thức Hưởng lương
6 Đàm Anh Tự 1996   214 Nam Tuấn, Hòa An,Cao Bằng Chính thức Hưởng lương
7 Phạm Thái Hoàng 2005   214 Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng Chính thức k hưởng lương
8 Trần Văn Hoàng 1997   214 Quang Trọng, Thạch An, Cao Bằng Chính thức K hưởng lương
9 Hà thị trấn   nữ 403 Quảng Hoà Dự khuyết K hưởng lương
10 Cử Thụy Hùng Nam   410 Quản Hoà Dự khuyết K hưởng lương
V Hạ Lang (10 ĐB chính thưc, 1 Dự Khuyết)            
1 Lương Thị Lê   1988 406 Thanh Nhật, Hạ Lang, Cao Bằng Chính thức Hưởng lương
2 Hoàng Thị Đoan thay Đường Ngọc Ánh   1999 406 Đại biểu Bổ sung Dự khuyết k Hưởng lương
3 Chu Văn Chuyên 1991   212 An Lạc, Hạ Lang, Cao Bằng Chính thức Hưởng lương
4 Nông Hồng Công 1989   212  Thanh Nhật, Hạ Lang, Cao Bằng Chính thức Hưởng lương
5 Hoàng Văn Chiến 1996   212 Đức Hồng, Trùng Khánh, Cao Bằng Chính thức Hưởng lương
6 Nông Thanh Chuyền 1990   210 Quang Long, Hạ Lang, Cao Bằng Chính thức k hưởng lương
7 Lục Thúy Dung   1993 406  Thống Nhất, Hạ Lang, Cao Bằng Chính thức Hưởng lương
8 Lý Thị Huyên   1994 406 Hạnh Phúc, Quảng Hòa, Cao Bằng Chính thức Hưởng lương
9 Lục Thị Nguyện   1991 404 Quang Long, Hạ Lang, Cao Bằng Chính thức Hưởng lương
10 Đàm Quang Vũ 1995   210 Cô Ngân, Hạ Lang, Cao Bằng Chính thức Hưởng lương
VI Hoà An (ĐB chính thức 10, dự khuyết 02)  (Cắt cơm tối 18/9)            
1 Lê Thị Biên   1987 404 TT Nước Hai, Hòa An, Cao Bằng ĐB chính thức hưởng lương
2 Lương Thị Diệp   1990 404 Phúc Sen, Quảng Hòa, Cao Bằng ĐB chính thức hưởng lương
3 Nguyễn Ngọc Huỳnh 1989   210 TT Nước Hai, Hòa An, Cao Bằng ĐB chính thức hưởng lương
4 Bế Kim Đạt 1987   208 Hồng Việt, Hòa An, Cao Bằng ĐB chính thức hưởng lương
5 Nguyễn Thùy Linh   2005 404 Nước Hai, Hòa An, Cao bằng ĐB chính thức k hưởng lương
6 Hà Hải Yến Nhung   1994 505 TT Nước Hai, Hòa An, Cao Bằng ĐB chính thức hưởng lương
7 Trương Đức Long 1993   208 TT Nước Hai, Hòa An, Cao Bằng ĐB chính thức hưởng lương
8 Hoàng Văn Thực 1989   208 Đại Tiến, Hòa An, Cao Bằng ĐB chính thức hưởng lương
9 Đào Văn Đức 1996   413 Ngũ Lão, Hòa An, Cao Bằng ĐB chính thức hưởng lương
10 Sào Mùi Chàn   1990 505 Trương Lương, Hòa An, Cao Bằng ĐB chính thức hưởng lương
VII Hà Quảng            
1 Hoàng Văn Linh 1988   413 Trường Hà, Hà Quảng, Cao Bằng Chính thức hưởng lương
2 Vương Thanh Tùng 1990   413 Nội Thôn, Hà Quảng Chính thức hưởng lương
3 Hoàng Ánh Nguyệt   1990 505 TT Thông Nông, Hà Quảng Chính thức hưởng lương
4 Dương Thị Ngọc Dung   1993 505 Hòa Mục, Trường Hà, Hà Quảng Chính thức hưởng lương
5 Hoàng Thị Nhất Thương   1990 503 Thị trấn Thông Nông, Hà Quảng Chính thức hưởng lương
6 Vương Văn Định 1989   411 Cả Tiểng, Nội Thôn, Hà Quảng Chính thức hưởng lương
7 Lăng Văn Dũng 1993   411 Ngọc Động, Hà Quảng, Cao Bằng Chính thức hưởng lương
8 Nông Lê Thùy 1990   411 TT Thông Nông, Hà Quảng Chính thức hưởng lương
9 Nông Thị Hợp   1991 503 Hà Quảng (không ngủ tại khách sạn) Chính thức hưởng lương
10 Lý Thị Mến   1992 503 Tổ dân phố 4, TT Thông Nông, Hà Quảng Chính thức hưởng lương
11 Lý Văn Anh 1988   409 Tổng Cọt, Hà Quảng Chính thức hưởng lương
12 Lý Thị Viên   1997 503 Thượng Thôn, Hà Quảng Chính thức hưởng lương
13 Hà Bích Ngọc   1992 506 Sóc Hà, Hà Quảng Chính thức K hưởng lương
14 Triệu Tà Sính 1994   409 Nà Tềnh, Cần Nông Chính thức K hưởng lương
15 Đào Thanh Xuân 1996   409 Rằng Khoen, Mã Ba, Hà Quảng Chính thức K hưởng lương
16 Mã Văn Tu 1991   407 Sỹ Điêng, Thượng Thôn, Hà Quảng Chính thức K hưởng lương
17 Nguyễn Hoàng Thăng 1995   407 Ngọc Đào, Hà Quảng Chính thức hưởng lương
18 Hoàng Đức Thuần 1990   407 Sóc Hà, Hà Quảng Chính thức hưởng lương
19 Nông Thị Hương   1989 506 Cần Yên, Hà Quảng Chính thức hưởng lương
20 Hoàng Quang Huy 2005   414 TT Xuân Hòa, Hà Quảng Chính thức K hưởng lương
21 Nông Thị Thu Hoài   1990 506 Sóc Hà, Hà Quảng Chính thức K hưởng lương
22 Phạm Thị Yến   1989 506 Xã Linh Sơn, Thành phố Thái Nguyên Chính thức hưởng lương
23 Nông Thị Huyền   1997 504 Xuân Lộc, TT Xuân Hòa, Hà Quảng Chính thức hưởng lương
VIII Nguyên Bình            
1 Nông Văn Khởi 1991   414 Xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình,tỉnh CB Chính thức Hưởng lương
2 Mã Thị Linh Nhâm   1992 504 Xã Minh Tâm, huyện Nguyên Bình, tỉnh CB Chính thức Hưởng lương
3 Đặng Thu Hương   1994 504 TT Nguyên Bình, H. Nguyên Bình, tỉnh CB Chính thức Hưởng lương
4 Bế Vũ Bình 1994   414 Xã Hồng Việt, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng Chính thức Hưởng lương
5 Lý Mùi Ghến   1990 504 Xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình, tỉnh CB Chính thức Hưởng lương
6 Hoàng Văn Luân 1989   412 Xã Thể Dục, huyện Nguyên Bình, tỉnh CB Chính thức Hưởng lương
7 Hoàng A Ton 1993   412 Xã Yên Lạc, huyện Nguyên Bình, tỉnh CB Chính thức Hưởng lương
8 La Thị Phai   1990 514 Xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh CB Chính thức K hưởng lương
9 Triệu Mùi Mui   1993 514 Xã Ca Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh CB Chính thức Hưởng lương
10 Ngô Văn Sình 1994   412 Xã Vũ Minh, huyện Nguyên Bình, tỉnh CB Chính thức Hưởng lương
IX Bảo Lạc            
1 Nông Thanh Ba 1991   410 Xuân Trường - Bảo Lạc - Cao Bằng Chính thức Hưởng lương
2 Triệu Thành Công 1988   410 Kim Cúc, Bảo Lạc - Cao Bằng Chính thức Hưởng lương
3 Hoàng Thị Dí   1997 514 Sơn Lập, Bảo Lạc - Cao Bằng Chính thức Hưởng lương
4 Nông Văn Dũng 1991   408 Khánh Xuân, Bảo Lạc, Cao Bằng Chính thức Hưởng lương
5 Nông Thị Hậu   1992 305 Cường Lợi, Na Rỳ - Bắc Kạn Chính thức Hưởng lương
6 Hoàng Văn Hèng 1991   408 Hưng Đạo, Bảo Lạc - Cao Bằng Chính thức Hưởng lương
7 Hoàng Thu Huệ   1992 305 Bảo Toàn, Bảo Lạc - Cao Bằng Chính thức Hưởng lương
8 Quan Diệu Linh   1994 205 Thị trấn Bảo Lạc, Bảo Lạc, Cao Bằng Chính thức Hưởng lương
9 Nông Thị Hồng Oanh   1993 510 Đồng Loan, Hạ Lang - Cao Bằng Chính thức Hưởng lương
10 Phùng Vần Pu 1997   513 Đình Phùng - Bảo Lạc - Cao Bằng Chính thức Hưởng lương
11 Nguyễn Lê Hà Thanh   1988 510 An Thượng, Hoài Đức - Hà Nội Chính thức Hưởng lương
12 Đàm Văn Tiến 1999   513 Sơn Lộ, Bảo Lạc - Cao Bằng Chính thức K hưởng lương
13 Hoàng Văn Vần 1994   513 Kim Cúc, Bảo Lạc - Cao Bằng Chính thức Hưởng lương
X Bảo Lâm (Cắt cơm tối 18/9)            
1 Nông Thị Lan   1989 303   Chính thức Hưởng lương
2 Trần Toàn Phát 1992   408   Chính thức Hưởng lương
3 Nguyễn Đức Trung 1996   511   Chính thức Hưởng lương
4 Nông Thị Hiền   1994 403   Chính thức Hưởng lương
5 Nông Văn Ngôn 1990   507   Chính thức Hưởng lương
6 Dương Thị Thủy   1992 510   Chính thức Hưởng lương
7 Nông Thị Lan 1993   507   Chính thức K hưởng lương
8 Trang Văn Côm   1993 516   Chính thức K hưởng lương
9 Phương Thị Mẩy 1995   507   Chính thức K hưởng lương
10 Triệu Thị Đàm Dung   1990 516   Chính thức Hưởng lương
11 Nông Thị Diệp   1993 516   Chính thức Hưởng lương
12 Vừ A Hải 1993   512   Chính thức K hưởng lương
13 Mạc Văn Sơn 1999   512   Chính thức K hưởng lương
14 Nông Văn Phong 1993   512   Chính thức K hưởng lương
       
  25 phòng 3 giường m8 (3 phòng nữ và 22 phòng nam) = 75 người    
  13 phòng 2 giường m8 (nữ) = 52 người      
  2 phòng 1 giường m8 (2 phòng nữ; phòng 303 có 1 nữ và con nhỏ) = 3 người    
  Tổng: 130 người (66 nam; 64 nữ)      

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Huy Hiệu Đoàn
© 2021 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐOÀN THANH NIÊN CAO BẰNG
Địa chỉ: Khối nhà MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063. 852. 165  - Fax: 02063. 852. 165
Email: tinhdoan@caobang.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bí thư Tỉnh Đoàn
Ghi rõ nguồn http://tinhdoan.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây