Thành đoàn
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Nguyễn Hồng Linh
Bi Thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành Phố Cao Bằng Nguyễn Hồng Linh
2 Hà Nguyệt Ánh
Phó Bí thư Đoàn phường Sông Bằng Hà Nguyệt Ánh
3 Nông Thị Biếc
Phó Bí thư Thành Đoàn Nông Thị Biếc
4 Lâm Tiến Dũng
Bí thư Đoàn TN phường Duyệt Trung Lâm Tiến Dũng
5 Nguyễn Thanh Hà
Chi Đoàn Văn phòng Đoàn Liên cơ quan TP Nguyễn Thanh Hà
6 Đàm Huy Hoàng
BT Đoàn Liên cơ quan Đàm Huy Hoàng
7 Hoàng Sầm Học
Bí thư Đoàn xã Hưng Đạo Hoàng Sầm Học
8 Phan Thị Bích Hồng
Chuyên viên Thành Đoàn Cao Bằng Phan Thị Bích Hồng
9 Phan Đình Hưng
Bí thư Chi đoàn Công an TP Phan Đình Hưng
10 Vũ Ngọc Huy
Chi Đoàn lớp 10A5 trường THPT Thành Phố Cao Bằng Vũ Ngọc Huy
11 Nông Thị Thùy Loan
Bí thư Đoàn TN phường Sông Hiến Nông Thị Thùy Loan
12 Hoàng Thị Ngọc
Bí thư Đoàn TN phường Đề Thám Hoàng Thị Ngọc
13 Đoàn Thị Ái Nhi
Bí thư Đoàn phường Hòa Chung Đoàn Thị Ái Nhi
14 Nông Thanh Thiệp
Bí thư Đoàn TN phường Ngọc Xuân Nông Thanh Thiệp
15 Nguyễn Minh Trí
Phó Bí Thư Đoàn TN xã Vĩnh Quang Nguyễn Minh Trí
Quảng Hòa
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Nông Vĩnh Nam
Bí thư Huyện Đoàn Nông Vĩnh Nam
2 Nguyễn Ngọc Anh
Phó Bí thư Huyện Đoàn Nguyễn Ngọc Anh
3 Đinh Thị Phương Anh
UV BTV Huyện Đoàn Đinh Thị Phương Anh
4 Hứa Thị Phương Liên
UV BTV Huyện Đoàn Hứa Thị Phương Liên
5 Nguyễn Thị Tình
BT Đoàn xã Tự Do Nguyễn Thị Tình
6 Trần Tuấn Anh
Bí thư Chi đoàn Công an Trần Tuấn Anh
7 Đàm Thị Lý
Bí thư Đoàn xã Bế Văn Đàn Đàm Thị Lý
8 Ma Hoàng Việt
Bí thư Đoàn xã Phi Hải
Đại học
Ma Hoàng Việt
9 Ngô Thị Kim Tuyến
Bí thư Đoàn trường THPT Phục Hòa Ngô Thị Kim Tuyến
10 Đinh Thị Trang
Bí thư Đoàn xã Ngọc Động Đinh Thị Trang
11 Hoàng Tuấn Vũ
Bí thư Đoàn xã Quốc Toản Hoàng Tuấn Vũ
12 Phan Thị Nhung
Bí thư Đoàn xã Tiên Thành
Đại học
Phan Thị Nhung
13 Lê Đức Thọ
BT Đoàn TT Quảng Uyên Lê Đức Thọ
14 Ma Thị Lệ
Bí thư Chi đoàn Khối UBND Ma Thị Lệ
15 Hoàng Thị Huế
Đoàn viên chi đoàn Bệnh viện đa khoa Hoàng Thị Huế
16 Nguyễn Duy Lộc
Bí thư chi đoàn Hưng Long, thị trấn Tà Lùng Nguyễn Duy Lộc
17 Đinh Thị Liên
Đoàn viên Đoàn TT Hòa Thuận Đinh Thị Liên
18 Nguyễn Anh Tú
Đoàn viên chi đoàn Ngân hàng CSXH Nguyễn Anh Tú
19 Hoàng Duy Thái
Đoàn viên Đoàn trường THPT Quảng Uyên Hoàng Duy Thái
20 Hoàng Thị Tuyết Trinh
UV BCH Huyện Đoàn, Bí thư Đoàn xã Mỹ Hưng Hoàng Thị Tuyết Trinh
21 Nguyễn Đình Thống
UV BCH Huyện Đoàn, Bí thư Đoàn xã Quảng Hưng Nguyễn Đình Thống
Trùng Khánh
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Nông Xuân Kiên
Bí thư Huyện Đoàn Nông Xuân Kiên
2 Hoàng Thị Lệ Bích
Phó Bí thư Huyện Đoàn Hoàng Thị Lệ Bích
3 Ngô Thị Anh
Bí thư Đoàn xã Phong Châu Ngô Thị Anh
4 Nông Văn Cần
Phó Bí thư Đoàn xã Tri Phương Nông Văn Cần
5 Đàm Phượng Ly
Phó Bí thư Chi đoàn TTYT huyện Đàm Phượng Ly
6 Triệu Văn Chương
Bí thư Đoàn xã Trung Phúc Triệu Văn Chương
7 Trịnh Thị Diệu
Bí thư Đoàn TN thị trấn Trà Lĩnh Trịnh Thị Diệu
8 Nông Thị Diệp
Bí thư Chi đoàn UBND huyện Nông Thị Diệp
9 Lý Văn Dinh
Đoàn viên chi đoàn xóm Thang Sặp, Cao Chương Lý Văn Dinh
10 La Trọng Điệp
Phó Bí thư Đoàn xã Phong Châu La Trọng Điệp
11 Nông Thị Hiền
Phó Bí thư Đoàn xã Chí Viễn Nông Thị Hiền
12 Nông Văn Hoạt
Bí thư Đoàn TN TT Trùng Khánh Nông Văn Hoạt
13 Nông Thị Kiều
Bí thư CĐ Trường PTDT Nội trú Nông Thị Kiều
14 Đàm Thị Mỹ Linh
Phó Bí thư Đoàn xã Quang Trung Đàm Thị Mỹ Linh
15 Phương Văn Luân
Bí thư Đoàn xã Cao Chương Phương Văn Luân
16 Phương Thị Mùi
Bí thư Đoàn xã Chí Viễn Phương Thị Mùi
17 Phương Thị Nguyệt Nga
Phó Bí thư Đoàn xã Xuân Nội Phương Thị Nguyệt Nga
18 Nông Thanh Nghị
Bí thư Chi đoàn Công an huyện Nông Thanh Nghị
19 Hoàng Khánh Nguyên
Chuyên viên Huyện Đoàn Hoàng Khánh Nguyên
20 Sầm Văn Sìu
Bí thư Đoàn xã Quang Vinh Sầm Văn Sìu
21 Hoàng Thị Thu
Phó Bí thư Đoàn xã Quang Vinh Hoàng Thị Thu
22 Nông Thế Tràng
Bí thư Đoàn xã Khâm Thành Nông Thế Tràng
Thạch An
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Nông Thị Thuận
Bí thư Huyện Đoàn Nông Thị Thuận
2 Đinh Thị Ngọc
Phó Bí thư Huyện Đoàn Đinh Thị Ngọc
3 Nông Quốc Chung
Bí thư Đoàn xã Thái Cường Nông Quốc Chung
4 Nông Minh Tuấn
Bí thư Đoàn xã Kim Đồng Nông Minh Tuấn
5 Nông Thị Kim Anh
Bí thư Chi đoàn Chi đoàn Công An Nông Thị Kim Anh
6 Đàm Anh Tự
Chuyên viên Văn phòng Huyện ủy Đàm Anh Tự
7 Phạm Thái Hoàng
Học sinh THPT Thạch An Phạm Thái Hoàng
8 Trần Văn Hoàng
UV BTV, Bí thư Chi đoàn Đức Hạnh, Quang Trọng Trần Văn Hoàng
9 Nông Thị Thu Hà
:
Tày
Phó Bí thư Đoàn Thị trấn Đông Khê Nông Thị Thu Hà
10 Trịnh Văn Cửu
:
Mông
Phó Bí thư Đoàn xã Thuỵ Hùng Trịnh Văn Cửu
Hạ Lang
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Lương Thị Lê
Bí thư Huyện Đoàn Lương Thị Lê
2 Hoàng Thị Đoan
Phó Bí thư Đoàn xã Thống Nhất Hoàng Thị Đoan
3 Chu Văn Chuyên
Bí thư Đoàn TT Thanh Nhật Chu Văn Chuyên
4 Nông Hồng Công
Bí thư Đoàn xã An Lạc Nông Hồng Công
5 Hoàng Văn Chiến
Bí thư Đoàn Công an huyện Hoàng Văn Chiến
6 Nông Thanh Chuyền
Đoàn viên xã Quang Long Nông Thanh Chuyền
7 Lục Thúy Dung
Bí thư Đoàn xã Đồng Loan Lục Thúy Dung
8 Lý Thị Huyên
Giáo viên Trường THPT Hạ Lang Lý Thị Huyên
9 Lục Thị Nguyện
Chuyên viên Huyện Đoàn Lục Thị Nguyện
10 Đàm Quang Vũ
Bí thư Chi Đoàn Liên Cơ Quan Đàm Quang Vũ
Hòa An
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Lê Thị Biên
Bí thư Huyện Đoàn Hòa An Lê Thị Biên
2 Lương Thị Diệp
Phó BT Huyện Đoàn Lương Thị Diệp
3 Nguyễn Ngọc Huỳnh
Ủy viên BTV HĐ khóa XX, chuyên viên HĐ Nguyễn Ngọc Huỳnh
4 Bế Kim Đạt
Ủy viên BTV Huyện Đoàn khóa XX, Bí thư Đoàn TT Nước Hai Bế Kim Đạt
5 Nguyễn Thùy Linh
Bí thư chi đoàn 11A1 Nguyễn Thùy Linh
6 Hà Hải Yến Nhung
Bí thư chi đoàn VKS-TA-THA Hà Hải Yến Nhung
7 Trương Đức Long
UV BTV Huyện Đoàn khóa XX, Bí thư chi Đoàn Công An huyện Trương Đức Long
8 Hoàng Văn Thực
UV BCH Huyện Đoàn khóa XX, BT Đoàn xã Đại Tiến, Hòa An Hoàng Văn Thực
9 Đào Văn Đức
Bí thư chi đoàn xóm Co Pheo, xã Ngũ Lão Đào Văn Đức
10 Sào Mùi Chàn
UV BCH Huyện Đoàn khóa XX, BT Đoàn xã Trương Lương, Hòa An Sào Mùi Chàn
Hà Quảng
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Hoàng Văn Linh
Bí thư Huyện Đoàn Hoàng Văn Linh
2 Vương Thanh Tùng
Phó Bí thư Huyện Đoàn Vương Thanh Tùng
3 Dương Thị Ngọc Dung
UVBTV Huyện Đoàn Dương Thị Ngọc Dung
4 Hoàng Thị Nhất Thương
Bí thư Đoàn xã Đa Thông Hoàng Thị Nhất Thương
5 Vương Văn Định
Bí thư Đoàn xã Nội Thôn Vương Văn Định
6 Lăng Văn Dũng
Bí thư Đoàn xã Ngọc Động Lăng Văn Dũng
7 Nông Lê Thùy
Bí thư Đoàn TT Thông Nông Nông Lê Thùy
8 Nông Thị Hợp
Bí thư Đoàn xã Hồng Sỹ Nông Thị Hợp
9 Lý Thị Mến
Bí thư Đoàn xã Yên Sơn Lý Thị Mến
10 Lý Văn Anh
Bí thư Đoàn xã Tổng Cọt Lý Văn Anh
11 Lý Thị Viên
Đoàn viên Chi đoàn Dân vận Lý Thị Viên
12 Hà Bích Ngọc
Phó Bí thư Đoàn xã Sóc Hà Hà Bích Ngọc
13 Triệu Tà Sính
Bí thư chi đoàn Tềnh Quốc, Cần Nông Triệu Tà Sính
14 Đào Thanh Xuân
Phó Bí thư Đoàn xã Mã Ba Đào Thanh Xuân
15 Mã Văn Tu
Phó Bí thư Đoàn xã Thượng Thôn Mã Văn Tu
16 Nguyễn Hoàng Thăng
Bí thư Đoàn TN Công an huyện Nguyễn Hoàng Thăng
17 Hoàng Văn Thuận
Phó Bí thư Đoàn xã Quý Quân Hoàng Văn Thuận
18 Nông Thị Hương
Bí thư Đoàn Trường THPT Thông Nông Nông Thị Hương
19 Hoàng Quang Huy
Bí thư Chi đoàn Hoàng Quang Huy
20 Nông Thị Thu Hoài
Phó Bí thư Đoàn thị trấn Xuân Hòa Nông Thị Thu Hoài
21 Phạm Thị Yến
Bí thư Chi Đoàn PTDT Nội trú Phạm Thị Yến
22 Nông Thị Huyền
Bí thư Chi đoàn Tòa Án-VKS-THA Nông Thị Huyền
23 Nông Thị Kim Liên
Bí thư Đoàn xã Lương Thông Nông Thị Kim Liên
Nguyên Bình
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Nông Văn Khởi
Bí thư Huyện Đoàn Nông Văn Khởi
2 Mã Thị Linh Nhâm
Phó Bí thư Huyện Đoàn Mã Thị Linh Nhâm
3 Đặng Thu Hương
UV BTV Huyện Đoàn, BT ĐTN thị trấn Nguyên Bình Đặng Thu Hương
4 Bế Vũ Bình
Cán bộ Đội Điều tra, Tổng hợp-Bí thư Chi đoàn Công an huyện Bế Vũ Bình
5 Lý Mùi Ghến
Bí thư Đoàn xã Vũ Nông Lý Mùi Ghến
6 Hoàng Văn Luân
Bí thư Đoàn xã Thể Dục Hoàng Văn Luân
7 Hoàng A Ton
Bí thư Đoàn xã Yên Lạc
Đại học
Hoàng A Ton
8 La Thị Phai
Đoàn viên La Thị Phai
9 Triệu Mùi Mui
Bí thư Đoàn xã Ca Thành Triệu Mùi Mui
10 Ngô Văn Sình
Bí thư Đoàn xã Tĩnh Túc Ngô Văn Sình
Bảo Lạc
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Nông Thanh Ba
Bí thư Đoàn xã Xuân Trường Nông Thanh Ba
2 Triệu Thành Công
Bí thư Chi đoàn Khối UBND huyện Triệu Thành Công
3 Hoàng Thị Dí
Bí thư Đoàn xã Sơn Lập Hoàng Thị Dí
4 Hoàng Quang Diệu
Ủy viên BCH Chi đoàn Công an huyện Bảo Lạc Hoàng Quang Diệu
5 Nông Văn Dũng
BS Chuyên khoa I, Trung tâm y tế huyện Nông Văn Dũng
6 Nông Thị Hậu
Chuyên viên Phòng Nội vụ Nông Thị Hậu
7 Hoàng Văn Hèng
Chuyên viên Huyện đoàn Hoàng Văn Hèng
8 Hoàng Thu Huệ
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị trấn Bảo Lạc Hoàng Thu Huệ
9 Quan Diệu Linh
Phó Bí thư Đoàn trường THPT Bảo Lạc Quan Diệu Linh
10 Nông Thị Lụa
Bí thư Đoàn trường THPT Bảo Lạc Nông Thị Lụa
11 Hứa Văn Luân
Phó Bí thư Huyện Đoàn Hứa Văn Luân
12 Nông Thị Hồng Oanh
Bí thư Đoàn xã Hưng Đạo Nông Thị Hồng Oanh
13 Phùng Vần Pu
Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đình Phùng Phùng Vần Pu
14 Nguyễn Lê Hà Thanh
Bí thư Huyện Đoàn Nguyễn Lê Hà Thanh
15 Đàm Văn Tiến
Đoàn viên Đoàn xã Sơn Lộ. Thành viên Câu lạc bộ Đầu tư và khởi nghiệp Cao Bằng Đàm Văn Tiến
16 Hoàng Văn Vần
Bí thư Đoàn xã Bảo Toàn Hoàng Văn Vần
Bảo Lâm
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Nông Thị Lan
Bí thư Huyện Đoàn Nông Thị Lan
2 Nguyễn Ngọc Quảng
Phó Bí thư Huyện Đoàn Nguyễn Ngọc Quảng
3 Trần Toàn Phát
Bí thư Chị đoàn UBND huyện Trần Toàn Phát
4 Nguyễn Đức Trung
Bí thư Chi đoàn Công an huyện Nguyễn Đức Trung
5 Nông Thị Hiền
Bí thư Đoàn Thị trấn Pác Miầu Nông Thị Hiền
6 Nông Văn Ngôn
Bí thư Đoàn xã Vĩnh Quang Nông Văn Ngôn
7 Dương Thị Thủy
Bí thư Đoàn xã Thạch Lâm Dương Thị Thủy
8 Nông Thị Lan
Đoàn viên Chi Đoàn Bản Bó - Thái Học Nông Thị Lan
9 Trang Văn Côm
Đoàn viên Chi Đoàn Nà Lốm - Thái Sơn Trang Văn Côm
10 Phương Thị Mẩy
Bí thư Chi Đoàn Bản Chang 1 - Yên Thổ Phương Thị Mẩy
11 Triệu Thị Đàm Dung
Bí thư Chi đoàn Khối Dân - Đảng Triệu Thị Đàm Dung
12 Nông Thị Diệp
Bí thư Đoàn trường THPT Lý Bôn Nông Thị Diệp
13 Mạc Văn Sơn
Phó Bí thư Đoàn xã Vĩnh Phong Mạc Văn Sơn
14 Vừ A Hải
Đoàn viên CĐ Khuổi Qua - Nam Quang Vừ A Hải
15 Hoàng Mí Nồ
Phó Bí thư Đoàn xã Thạch Lâm Hoàng Mí Nồ
Đoàn khối CQ&DN
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Nông Văn Tô
Bí thư Đoàn Khối Nông Văn Tô
2 Trương Thuỳ Dung
Cục Thuế tỉnh Trương Thuỳ Dung
3 Lý Thu Hiền
Trường THPT dân tộc Nội trú Lý Thu Hiền
4 Hoàng Lê Huy
Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Hoàng Lê Huy
5 Hoàng Trung Kiên
Sở Giao thông vận tải Hoàng Trung Kiên
6 Nguyễn Thị Lan
Bảo hiểm xã hội tỉnh Nguyễn Thị Lan
7 Hoàng Thị Phương Linh
Cục Thống kê tỉnh Hoàng Thị Phương Linh
8 Phan Thị Hồng Nhung
VNPT Cao Bằng Phan Thị Hồng Nhung
9 Ma Thanh Tùng
Đảng uỷ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Ma Thanh Tùng
10 Hoàng Thị Thắm
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Thị Thắm
11 Hà Thị Thương
Học sinh trường THPT DTNT tỉnh Hà Thị Thương
12 Nguyễn Văn Thịnh
Công ty Điện lực Cao Bằng Nguyễn Văn Thịnh
13 Nông Thế Việt
Sở Y tế Cao Bằng Nông Thế Việt
14 Nguyễn Thái Sơn
Sở Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Thái Sơn
Đoàn TN Công an tỉnh
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Phạm Xuân Trường
Bí thư Đoàn TN CAT PX03 Phạm Xuân Trường
2 Đàm Trí Tuệ
Phó Bí thư Đoàn TN CAT PX03 Đàm Trí Tuệ
3 Hầu Nguyễn Anh Tú
Bí thư Chi đoàn PA08 Hầu Nguyễn Anh Tú
4 Nguyễn Hoàng Ngọc Anh
Đoàn viên tiêu biểu PA01 Nguyễn Hoàng Ngọc Anh
5 Chung Văn Che
Đoàn viên tiêu biểu PC11 Chung Văn Che
6 Vi Văn Chiến
Ủy viên BCH Chi đoàn PV01 Vi Văn Chiến
Đoàn TN Quân sự tỉnh
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Bế Kim Hùng
Trợ lý Thanh niên, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Bế Kim Hùng
2 Dương Hải Long
Ủy viên BCH Đoàn cơ sở Trung đoàn 852, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng Dương Hải Long
3 Dương Văn Nghĩa
Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng Dương Văn Nghĩa
4 Nguyễn Hương Diễm Quỳnh
Đoàn viên, Chi đoàn Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh Cao Bằng Nguyễn Hương Diễm Quỳnh
Đoàn TN Biên phòng tỉnh
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Lý Tiến Đạt
Trợ lý công tác Quần chúng, Phòng Chính trị Lý Tiến Đạt
2 Dương Văn Giang
Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đồn BPCK Trà Lĩnh Dương Văn Giang
3 Nguyễn Vũ Lê
Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đồn BP Xuân Trường Nguyễn Vũ Lê
4 Vũ Thị Hằng
Nhân viên văn thư, UVBCH Chi đoàn cơ quan Bộ Chỉ huy Vũ Thị Hằng
Đoàn trường CĐSP
STT Họ tên Chức danh Ảnh
1 Nguyễn Quỳnh Anh
UV BCH Tỉnh Đoàn khoá XIV Nguyễn Quỳnh Anh
2 Hoàng Thị Hồng Nhung
Bí thư đoàn trường CĐSP Hoàng Thị Hồng Nhung
Huy Hiệu Đoàn
© 2021 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐOÀN THANH NIÊN CAO BẰNG
Địa chỉ: Khối nhà MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063. 852. 165  - Fax: 02063. 852. 165
Email: tinhdoan@caobang.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bí thư Tỉnh Đoàn
Ghi rõ nguồn http://tinhdoan.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây