Tuổi trẻ Cao Bằng xung kích giữ gìn an ninh, trật tự và phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội

Chủ nhật - 17/09/2023 22:43
Hiện nay, toàn tỉnh có 120.872 thanh niên. Phần lớn thanh niên có ý thức rõ trách nhiệm đối với quê hương, đất nước; tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với sự phát triển của đất nước, của tỉnh, thanh niên Cao Bằng ngày càng năng động, sáng tạo, có tư duy kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng; không ngừng học hỏi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào trong công tác, lao động sản xuất, học tập. Đại bộ phận thanh niên luôn quan tâm và tích cực tham gia vào các vấn đề xã hội; đồng thời, không ngừng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong tham gia giữ gìn an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013.
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013.
Để kịp thời góp phần ngăn chặn các loại tội phạm trong thanh thiếu niên trước những biến động về an ninh, trật tự, tình hình tội phạm; trong những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã đẩy mạnh công tác tham mưu, phối hợp triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; thể hiện vai trò tích cực của tổ chức Đoàn, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) thông qua một trong ba phong trào cách mạng của Đoàn là “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”. Trong đó, trọng tâm là “Chương trình hành động Thanh niên xung kích giữ gìn an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội”.

Trong quá trình triển khai, thực hiện, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã tăng cường chỉ đạo các cơ sở Đoàn đẩy mạnh hoạt động nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng của ĐVTN, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, địa bàn biên giới, vùng có đồng bào theo tôn giáo, theo tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình, từ đó tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục, đoàn kết tập hợp thanh niên để nâng cao nhận thức, ý thức và tạo môi trường hoạt động xã hội lành mạnh cho ĐVTN. Trên cơ sở định hướng, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, các cơ sở Đoàn thành lập và duy trì hoạt động của 45 đội thanh niên xung kích an ninh, thanh niên tự quản, tổ tuần tra thanh niên với sự tham gia của hơn 361 ĐVTN sẵn sàng phối hợp với các lực lượng chức năng tham gia truy quét tội phạm và phòng, chống các tệ nạn xã hội đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh thực hiện phong trào “Đoàn kết 4 lực lượng” thông qua các hoạt động tổ chức kết nghĩa, phối hợp với lực lượng vũ trang đảm bảo an ninh trật tự. Các cấp bộ Đoàn đã chủ động phối hợp với Công an các cấp và hệ thống chính trị triển khai thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý, trong đó ĐVTN đóng vai trò nòng cốt. Duy trì hoạt động của các đơn vị mô hình điểm về xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma tuý (xã Lương Thông, huyện Hà Quảng và xóm Phia Chiếu, xã Bế Văn Đàn, huyện Quảng Hoà…).
hành trình của niềm tin
Chương trình “Hành trình của niềm tin” hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy
và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy.
 
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn duy trì tổ chức 10 hoạt động sinh hoạt chi đoàn điểm/năm, Đội tuyên truyền xung kích Tỉnh Đoàn duy trì (02 – 04 hoạt động tuyên truyền/năm) hoạt động tuyên truyền bằng hình thức sân khấu hoá tuyên truyền về các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; vận động ĐVTN và bà con Nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào thi đua yêu nước, Câu lạc bộ Tuổi trẻ 4 lực lượng tỉnh tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể thao, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức các hoạt động tình nguyện làm đường giao thông nông thôn, thăm, động viên, tặng quà chiến sĩ, bà con Nhân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn… nhân dịp các ngày kỷ niệm: Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và Ngày Biên phòng toàn dân (03/3), Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3), Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8), Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12).

Các cấp bộ Đoàn tăng cường vận động ĐVTN gương mẫu chấp hành nghiêm túc nội dung các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, “Xây dựng gia đình trẻ ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh”... thông qua các hình thứ như: tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan, sinh hoạt chi đoàn, chi hội, ngoại khóa... với 321 hoạt động thu hút trên 70.112 lượt ĐVTN tham gia (từ năm 2013 đến nay). Đồng thời, hằng năm duy trì và tổ chức các hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý cho ĐVTN. Toàn Đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên mạng xã hội nhằm phát huy mặt tích cực của mạng xã hội trong thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn. Fanpage Tuổi trẻ Cao Bằng  (được thành lập và duy trì hoạt động từ năm 2015 đến nay) với trên 250.000 lượt truy cập mỗi năm, website Tỉnh Đoàn Cao Bằng với trên 223.000 lượt truy cập mỗi năm; duy trì hoạt động chuyên mục “Đoàn thanh niên tìm hiểu pháp luật” và cập nhật thường xuyên thông tin về tình hình diễn biến tội phạm. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh duy trì và nâng cao chất lượng chuyên mục “Truyền hình thanh niên” xuất bản 30.000 cuốn Bản tin thanh niên làm tại liệu sinh hoạt chi đoàn, phát hành tài liệu sinh hoạt chi đoàn hàng tháng, qua đó tuyên truyền tới ĐVTN về các chương trình, hoạt động triển khai phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”. Đẩy mạnh triển khai Chương trình Thanh niên xung kích giữ gìn an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh, thiếu niên thông qua việc tổ chức thực hiện các hoạt động, chiến dịch của tổ chức Đoàn – Hội: Tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện năm, Tháng Thanh niên, Tháng Ba biên giới, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè... nhằm phát huy vai trò tiên phong, tình nguyện của thanh niên vì cuộc sống cộng đồng, lan toả những điều tích cực trong cuộc sống, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ năm 2013 đến nay, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã tham gia sửa chữa, phát quang và làm mới trên 1.000 km đường giao thông nông thôn, đường nội đồng; hỗ trợ 2.113 hộ gia đình di rời gia súc, gia cầm ra khỏi gầm sàn nhà, làm mới trên 4.000 nhà vệ sinh, công trình nước sạch; duy trì phối hợp triển khai xây dựng và cắm biển 438 tuyến đường, 116 tuyến mương tự quản; hỗ trợ và phối hợp hỗ trợ xây dựng trên 100 nhà nhân ái; triển khai thực hiện trên 17.100 công trình thanh niên các cấp với tổng trị giá trên 115 tỷ đồng; tuyên truyền vận động 6.794 thanh niên lên đường nhập ngũ; thực hiện Nghĩa vụ quân sự; duy trì tổ chức các “Hành trình thanh niên đến với cột mốc biên giới quốc gia” với các hoạt động thăm, tặng quà chiến sỹ các Đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh, phát quang đường biên, mốc giới và thực hiện video Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”…
mít tinh
ĐVTN tham gia Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2023.
 
Bằng những đóng góp tích cực, cụ thể thể hiện tinh thần đoàn kết, xung kích, bản lĩnh và sáng tạo của tổ chức Đoàn toàn tỉnh trong tổ chức, triển khai thực hiện  “Chương trình hành động Thanh niên xung kích giữ gìn an ninh, trật tự; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội” đem lại hiệu quả thiết thực trong thực tiễn; góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động của ĐVTN; tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01/8/2013 giữa Bộ Công an với Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” (2013 – 2023).

Tác giả: Nông Thị Diệp – Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh Đoàn.

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Fanpage
Liên kết website
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập115
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm112
  • Hôm nay3,548
  • Tháng hiện tại123,345
  • Tổng lượt truy cập5,650,927
Huy Hiệu Đoàn
© 2021 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐOÀN THANH NIÊN CAO BẰNG
Địa chỉ: Khối nhà MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063. 852. 165  - Fax: 02063. 852. 165
Email: tinhdoan@caobang.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bí thư Tỉnh Đoàn
Ghi rõ nguồn http://tinhdoan.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây