​Phục Hòa: Huyện Đoàn thanh niên hỗ trợ xã Đại Sơn 14 triệu đồng xây dựng nông thôn mới

Trong năm 2018, Huyện đoàn thanh niên vận động đoàn viên đóng góp, hỗ trợ được 14 triệu đồng và 160 lượt đoàn viên tham gia các hoạt động tình nguyện nhằm giúp xã Đại Sơn sớm hoàn thành các bộ tiêu chí và đạt chuẩn nông thôn mới.
Lãnh đạo Huyện đoàn trao tiền hỗ trợ tiền xây dựng chuồng trại cho hộ gia đình di dời gia súc ra khỏi sàn nhà
          Huyện đoàn thanh niên đã chỉ đạo Đoàn xã Đại Sơn phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ 9 hộ gia đình tại xóm Cốc Khuyết, xã Đại Sơn, mỗi hộ 1 triệu đồng để xây dựng chuồng trại, di dời gia súc ra khỏi gầm sàn nhà; hỗ trợ 5 triệu đồng cho thương binh Hoàng Văn Việt, xóm Bó Luông để xây dựng bếp, nhà tiêu hợp vệ sinh.
          Tổ chức vận động bà con nhân dân chỉnh trang nhà cửa, xây dựng “xóm điểm nông thôn kiểu mẫu” tại xóm Bó Luông, Huyện đoàn đã huy động ĐVTN ươm giống cây hoa dừa cạn, hỗ trợ san đất, xây dựng kè mương tại khu vực nhà văn hóa xóm, phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ trồng hoa tại hai bên đường tạo cảnh quan, đường làng ngõ xóm, xanh sạch, đẹp, giúp đỡ 2 gia đình dọn dẹp, chỉnh trang nhà cửa, phối hợp với các lực lượng tham gia đổ nền xây dựng sân chơi cộng đồng xóm với tổng số hơn 250 lượt ĐVTN tham gia.
          Thông qua các hoạt động không chỉ giáo dục cho đoàn viên thanh niên về trách nhiệm, nghĩa vụ của mình mà còn từng bước làm thay đổi nhận thức của bà con nhân dân về mục đích, ý nghĩa thiết thực của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới mang lại, qua đó góp phần giúp xã Đại Sơn sớm hoàn thành các bộ tiêu chí và đạt chuẩn nông thôn mới.

Tác giả bài viết: Đàm Diện (Đài TT – TH Phục Hòa)