Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 10

Đề cương tuyên truyền
Kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2019)Tải tại đây
Hướng dẫn kỷ niệm 520 năm ngày thành lập tỉnh (1949 - 2019), 50 năm thực hiện di chúc Hồ Chí Minh (1969 - 2019) Tải Tại đây

Tác giả bài viết: Ban tuyên giáo