Xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh

Xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh

 •   15/02/2022 05:33:00 AM
 •   Đã xem: 455
 •   Phản hồi: 0

Ngay trong những ngày đầu tiên của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, trong thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết sắp đến, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội” đây là lời gửi gắm đầy yêu thương của Bác dành cho thế hệ trẻ, là niềm hy vọng của Người đối với những chủ nhân tương lai của đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức Đoàn thanh niên đã không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, bằng tinh thần xung kích của tuổi trẻ, bằng trái tim và nhiệt huyết, sẵn sàng dấn thân, cống hiến tâm lực và trí lực cho công cuộc dựng xây quê hương.

Ý chí, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam - Từ truyền thống đến Hồ Chí Minh và trong công cuộc đổi mới

 •   04/02/2022 04:56:00 AM
 •   Đã xem: 303
 •   Phản hồi: 0

Bài viết phân tích, làm sáng tỏ ý chí, bản lĩnh và khát vọng của dân tộc Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại, đặc biệt trong di sản Hồ Chí Minh và công cuộc đổi mới, vì độc lập, tự do, hạnh phúc, xây dựng, phát triển một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, bước tới đài vinh quang, cùng nhịp bước thời đại, sánh vai với các cường quốc năm châu.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII ra mắt Đại hội. (Nguồn: TTXVN)

Vững vàng niềm tin về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

 •   27/01/2022 04:27:00 AM
 •   Đã xem: 293
 •   Phản hồi: 0

Vào đầu năm 2021, trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khẳng định: “Công tác xây dựng Đảng về tư tưởng được tăng cường; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, chuyển biến tích cực; nghiên cứu và giáo dục lý luận chính trị tiếp tục được chú trọng, đổi mới, góp phần tạo sự đoàn kết nhất trí trong Đảng, đồng thuận trong xã hội. Tư duy lý luận của Đảng có bước phát triển. Hệ thống lý luận về đường lối đổi mới, về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam tiếp tục được bổ sung, phát triển”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng về lối sống cần, kiệm, liêm, chính. Ảnh tư liệu

Phòng và chống các biểu hiện tiêu cực theo chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 •   20/01/2022 11:06:00 PM
 •   Đã xem: 612
 •   Phản hồi: 0

Tiêu cực là để chỉ những hiện tượng không lành mạnh, có tác dụng phủ định, cản trở, không tốt đối với quá trình phát triển của xã hội; tiêu cực là trái với tích cực.
Tiêu cực thường được sử dụng dưới dạng: Hiện tượng tiêu cực, không lành mạnh; nảy sinh tiêu cực; đấu tranh chống tiêu cực... Tiêu cực có nguồn gốc sâu xa từ chủ nghĩa cá nhân, là con đẻ của chủ nghĩa cá nhân. Để thiết thực xây dựng và chỉnh đốn Đảng, để Đảng "là đạo đức, là văn minh", xứng đáng với vai trò tiền phong, thì phòng và chống các biểu hiện tiêu cực là một nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa thường xuyên của Đảng cầm quyền.

Thế hệ trẻ vững tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Thế hệ trẻ vững tin vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

 •   13/01/2022 10:33:00 PM
 •   Đã xem: 695
 •   Phản hồi: 0

Nhân kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2021) và trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong năm 2021, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. Đây là bài viết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện đầy đủ, toàn diện, sâu sắc quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với những nội dung căn bản và quan trọng nhất về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

(Ảnh minh hoạ)

Vững vàng niềm tin, phát huy sức trẻ, vì tương lai rạng rỡ Việt Nam

 •   07/01/2022 02:08:00 AM
 •   Đã xem: 450
 •   Phản hồi: 0

Ở bất kì đâu, bất kì thời điểm nào thanh niên cũng là bộ phận ưu tú và rất quan trọng của xã hội.Trước hết cần thấy rằng thanh niên là chủ tương lai, nhất là tương lai gần của đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn xem đại đoàn kết dân tộc là kim chỉ nam cho mọi hành động. Ảnh tư liệu.

Đoàn kết để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm

 •   18/11/2021 03:59:00 AM
 •   Đã xem: 442
 •   Phản hồi: 0

Đại đoàn kết toàn dân tộc - di sản vô giá, truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, tạo nên sức mạnh to lớn của dân tộc trong công cuộc dựng nước và giữ nước.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát tờ rơi tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân xã miền núi biên giới Ba Nang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị_Ảnh: TTXVN

Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

 •   28/10/2021 05:29:00 AM
 •   Đã xem: 478
 •   Phản hồi: 0

Đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nêu cao trách nhiệm của đội ngũ này góp phần làm cho Nghị quyết số 35-CT/TW, ngày 22-10-2018, của Bộ Chính trị, về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, được triển khai rộng khắp, ngày càng đi vào thực chất và tiếp tục mang lại những kết quả tích cực trong thời gian tới.

Ảnh minh họa: tuyengiao.vn

Tiếng gọi từ trái tim, mệnh lệnh của cuộc sống

 •   15/09/2021 06:18:00 AM
 •   Đã xem: 449
 •   Phản hồi: 0

Với bản chất khoa học, cách mạng và nhân văn, Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng ta. Vì vậy, bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là bảo vệ sự sống còn của Đảng. Đó là tiếng gọi từ trái tim, mệnh lệnh từ cuộc sống.

Đồng chí Hoàng Hồng Diệu, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Tỉnh Đoàn trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị giai đoạn 2016 - 2021

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 05 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VÀ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH CAO BẰNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG

 •   18/06/2021 04:11:00 AM
 •   Đã xem: 589
 •   Phản hồi: 0

Ngày 17/6/2021, tại Hội trường Tỉnh Đoàn thanh niên, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự có đồng chí Thẩm Văn Phán – Tỉnh uỷ viên, Phó chủ tịch Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, các đồng chí Thường trực Tỉnh Đoàn, Uỷ viên Ban Thường vụ, Ban chấp hành Tỉnh Đoàn, Uỷ viên Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Cao Bằng, lãnh đạo các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc.

Kiên định thực hiện mục tiêu kép. Ảnh minh họa: TTXVN.

Kiên định mục tiêu kép, chặn đứng âm mưu xuyên tạc, phá hoại

 •   08/04/2021 05:21:00 AM
 •   Đã xem: 429
 •   Phản hồi: 0

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã-hội (KT-XH) và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 đã xác định: “Tiếp tục thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch (PCD) bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới...”.

Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên là đoàn viên thanh niên trong công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Phát huy vai trò của đội ngũ giảng viên là đoàn viên thanh niên trong công tác tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

 •   14/03/2021 11:53:00 PM
 •   Đã xem: 916
 •   Phản hồi: 0

Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung và phát triển năm 2011) khẳng định: “Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động”. Trước những âm mưu, phương thức ngày càng phức tạp, tinh vi và nhưng hậu quả hoạt động phá hoại trên các lĩnh vực tư tưởng, chính trị. Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 khẳng định: Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là một nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị.

Ảnh minh họa. Nguồn: qdnd.vn.

Đảng và mùa xuân dân tộc - giá trị văn hóa trường tồn

 •   02/02/2021 04:12:00 AM
 •   Đã xem: 369
 •   Phản hồi: 0

Đại hội lần thứ XIII (Đại hội XIII) của Đảng ta là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo thêm một mốc son mới trong tiến trình thực hiện sứ mệnh của Đảng và lịch sử dựng nước, giữ nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta.

Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch AIPA 41 Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc Đại hội đồng AIPA 14. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Đại hội đồng AIPA 41 thành công tốt đẹp

 •   10/09/2020 11:54:00 PM
 •   Đã xem: 412
 •   Phản hồi: 0

Sau 2,5 ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi với tinh thần hữu nghị, hiểu biết, tin cậy và trách nhiệm, Đại hội đồng AIPA 41 đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung đã đề ra trong Chương trình nghị sự và bế mạc vào trưa 10/9.

Phát động Cuộc thi nói tiếng Anh dành cho học sinh, sinh viên

Phát động Cuộc thi nói tiếng Anh dành cho học sinh, sinh viên

 •   23/06/2020 11:51:00 PM
 •   Đã xem: 384
 •   Phản hồi: 0

Từ ngày 23/6 đến ngày 15/7/2020 Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và ELSA Speak tổ chức Cuộc thi nói tiếng Anh dành cho học sinh THPT và sinh viên toàn quốc với tên gọi “Trạng thái bình thường mới sau COVID-19”..

Đối thoại trực tuyến thanh niên Việt Nam với ASEAN 2020

Đối thoại trực tuyến thanh niên Việt Nam với ASEAN 2020

 •   07/06/2020 11:49:00 PM
 •   Đã xem: 424
 •   Phản hồi: 0

Triển khai các họat động trong năm Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, T.Ư Đoàn và Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam tổ chức chương trình đối thoại trực tuyến "Thanh niên Việt Nam với ASEAN 2020".

Trao tặng vật phẩm phòng chống Covid-19 cho đại diện T.Ư Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào tại cửa khẩu Lao Bảo

Trung ương Đoàn hỗ trợ Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào vật phẩm phòng, chống Covid-19

 •   08/04/2020 11:48:00 PM
 •   Đã xem: 472
 •   Phản hồi: 0

Theo sự ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, nhiều vật phẩm phòng, chống dịch Covid-19 đã được Tỉnh đoàn Quảng Trị trao tận tay cho thanh niên Lào tại cửa khẩu Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị).

Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy tặng lưu niệm cho đoàn đại biểu thanh niên Lào tham gia Lớp bồi dưỡng về công tác thanh niên khóa 25 tại Việt Nam

Bí thư Trung ương Đoàn tiếp đoàn đại biểu cán bộ thanh niên Lào

 •   14/10/2019 11:39:00 PM
 •   Đã xem: 429
 •   Phản hồi: 0

Chiều ngày 10/10, đồng chí Bùi Quang Huy, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam đã tiếp xã giao đoàn đại biểu cán bộ thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Khăm Pha Sỷ Ven Sa Mỏn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn At Tạ Pư làm trưởng đoàn.

Dự chương trình có Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy; Bí thư thứ 4 Đại sứ quán Lào tại Việt Nam Sulinha Vithoongthay; Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam Nguyễn Hải Đăng

Khai giảng Lớp bồi dưỡng về công tác thanh niên cho cán bộ Đoàn Thanh niên NDCM Lào

 •   22/08/2019 11:37:00 PM
 •   Đã xem: 353
 •   Phản hồi: 0

Chiều 13/8, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng Lớp bồi dưỡng về công tác thanh niên cho cán bộ Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Lào năm 2019.


Các tin khác

Fanpage
Liên kết website
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang truy cập19
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm16
 • Hôm nay3,548
 • Tháng hiện tại123,678
 • Tổng lượt truy cập5,651,260
Huy Hiệu Đoàn
© 2021 TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH ĐOÀN THANH NIÊN CAO BẰNG
Địa chỉ: Khối nhà MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Điện thoại: 02063. 852. 165  - Fax: 02063. 852. 165
Email: tinhdoan@caobang.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Bí thư Tỉnh Đoàn
Ghi rõ nguồn http://tinhdoan.caobang.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ địa chỉ này.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây