Vòng Bán kết Cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn tỉnh Cao Bằng năm 2020

Chiều ngày 19/11/2020, tại Hội trường cơ quan Tỉnh Đoàn đã diễn ra Vòng Bán kết Cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn tỉnh Cao Bằng năm 2020. Tham dự có các đồng chí là thành viên Ban Giám khảo Cuộc thi đại diện các đơn vị: Tỉnh Đoàn thanh niên, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên hiệp các Hội KH&KT, Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội Doanh nhân trẻ và Câu lạc bộ Đầu tư khởi nghiệp.

 

Nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh

Để công tác Đoàn và phong trào thanh niên thực sự vững mạnh, hiệu quả, tránh sa vào hình thức, khô khan, bên cạnh các phương pháp tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng... thì nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Đoàn ở các đơn vị cơ sở là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng.

 

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới

(TG) - Kế thừa và phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã luôn coi trọng củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh quốc tế, sức mạnh truyền thống kết hợp với sức mạnh thời đại, lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đó là bài học lớn của cách mạng Việt Nam đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tổng kết thành nguyên lý: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”.

 

Hà Quảng: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mô hình, giải pháp hỗ trợ thanh niên yếu thế năm 2020

Nhằm kịp thời chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên yếu thế trong năm 2020, ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã hướng dẫn và chỉ đạo các cơ sở Đoàn tập trung tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thực hiện các mô hình, giải pháp hỗ trợ thanh, thiếu niên yếu thế năm 2020. Đồng thời xác định đây là một chỉ tiêu quan trọng trong thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

 

Hà Quảng: Hiệu quả từ triển khai mô hình Đoàn cơ sở “ 3 chủ động ”

Căn cứ Hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn Cao Bằng, BTV huyện đoàn Hà Quảng đã xây dựng và ban hành Công văn số: 56-CV/ĐTN,23/7/2018 về triển khai xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” giai đoạn 2018 - 2022, trong đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm khi thực hiện góp phần xây dựng hình ảnh tổ chức Đoàn vững mạnh, chủ động trên mọi lĩnh vực công tác, tăng cường niềm tin của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn viên, thanh niên và nhân dân.

 

Đoàn Thanh niên Công an Tỉnh: Hiệu quả trong triển khai cuộc vận động xây dựng “chi đoàn mạnh”

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên về vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng chi đoàn tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của các Chi đoàn, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Công an tỉnh xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh” năm 2020.

 

Trường PTDT Nội trú tỉnh: Tổ chức ngoại khóa tuyên truyền ba văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc năm học 2020 - 2021

Ngày 10 tháng 11 năm 2020, trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh đã tổ chức buổi Ngoại khóa tuyên truyền ba văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc năm học 2020 - 2021.

 

Đoàn Thanh niên Công an Tỉnh: Tổ chức kiểm tra giám sát năm 2020

Trong Quý III năm 2020, Ban thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra, giám sát năm 2020 đối với các cơ sở Đoàn trực thuộc.

 

Hiệu quả từ việc xây dựng mô hình đoàn cơ sở “3 chủ động” trong tuổi trẻ Công an Tỉnh

Đoàn thanh niên Công an tỉnh hiện nay có 23 cơ sở Đoàn, trong đó có 02 Đoàn cơ sở, 21 chi đoàn cơ sở, 648 đoàn viên sinh hoạt đoàn. Trong năm 2020, bám sát sự chỉ đạo của Ban thường vụ Tỉnh Đoàn, Ban thường vụ Đoàn Công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn trong Công an tỉnh, trong đó việc triển khai mô hình Đoàn cơ sở “3 chủ động” đã đem lại nhiều kết quả tích cực.

 

Hà Quảng tổ chức giải bóng đá thanh niên năm 2020 (mở rộng)

Từ ngày 5 – 11/11/2020, huyện Hà Quảng tổ chức giải bóng đá thanh niên (mở rộng), thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, thanh niên; tham gia giải đấu có 25 đội đến từ các cơ sở đoàn, đoàn trực thuộc và các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện.

 

Tăng cường giải pháp triển khai cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018-2022 trong Tuổi trẻ Công an Tỉnh.

Để thực hiện tốt cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 - 2022 trong tuổi trẻ Công an tỉnh góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Thời gian qua, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp để giúp ĐVTN thực hiện các tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

 

Kịp thời chia sẻ với hộ gia đình Hoàng Văn Tiền

Nhận được thông tin hộ gia đình Hoàng Văn Tiền trú tại xóm Đông Sằng, xã Quang Trung, huyện Hòa An vừa qua đã bị cháy toàn bộ nhà cửa, tài sản. Ngày 12/11, Tỉnh Đoàn Thanh niên đã vận động, thành lập Đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên hỗ trợ gia đình.

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về “lấy dân làm gốc” soi sáng công tác dân vận hiện nay

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ “DÂN LÀ GỐC” Ở nước ta, chủ nghĩa yêu nước có trước chủ nghĩa cộng sản, phong trào yêu nước có trước phong trào công nhân, lòng dân có trước ý Đảng. Đúc kết của Hồ Chí Minh: sự kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước dẫn tới sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930 cho thấy chính Nhân dân là người sinh thành ra Đảng. Ngay từ khi ra đời, Đảng đã mang trong mình yếu tố dân tộc, bám rễ sâu trong lòng dân tộc. Cứ thế, Nhân dân luôn luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng, tạo nên ý Đảng - lòng dân suốt chiều dài lịch sử cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng.

 

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật 09/11

Nhằm tăng cường giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật và góp phần thực hiện 12 tiêu chí, giá trị hành động của thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, tuổi trẻ toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11.

 

Cuộc thi video clip "Vẻ đẹp Non nước Cao Bằng"

Nhằm giới thiệu những hình ảnh đặc sắc, những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, những nét văn hóa truyền thống của địa phương; Khơi dậy tình yêu quê hương đất nước và đam mê nghệ thuật trong đoàn viên thanh niên; giới thiệu, quảng bá nét độc đáo của Công viên địa chất non nước Cao Bằng và du lịch Cao Bằng đến với độc giả, du khách trong nước và quốc tế thông qua các tác phẩm. Qua đó phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong tham gia phát triển du lịch, đưa Cao Bằng trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của khu vực phía Bắc và cả nước. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức cuộc thi video clip "Vẻ đẹp Non nước Cao Bằng", cụ thể như sau:

 

Trường THPT Cách Linh tuyên truyền ba văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

Ngày 09/11/2020, Trường THPT Cách Linh phối hợp với đồn Biên Phòng cửa khẩu Quốc tế Tà lùng tổ chức tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch thác Bản Giốc - Đức Thiên và giáo dục pháp luật năm 2020 cho cán bộ giáo viên và học sinh của trường.

 
Ban Giám khảo chấm điểm Vòng Bán kết Cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn tỉnh Cao Bằng năm 2020

Chiều ngày 19/11/2020, tại Hội trường cơ quan Tỉnh Đoàn đã diễn ra Vòng Bán kết Cuộc thi Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên nông thôn tỉnh Cao Bằng năm 2020. Tham dự có các đồng chí là thành viên Ban Giám khảo Cuộc thi đại diện các đơn vị: Tỉnh Đoàn thanh niên, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên hiệp các Hội KH&KT, Ngân hàng Chính sách xã hội, Hội Doanh nhân trẻ và Câu lạc bộ Đầu tư khởi nghiệp.

Cuộc thi video clip "Vẻ đẹp Non nước Cao Bằng"

Đăng lúc: 10-11-2020 09:35:17 PM - Đã xem: 18 - Phản hồi: 0


Cuộc thi video clip "Vẻ đẹp Non nước Cao Bằng"

Nhằm giới thiệu những hình ảnh đặc sắc, những danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, những nét văn hóa truyền thống của địa phương; Khơi dậy tình yêu quê hương đất nước và đam mê nghệ thuật trong đoàn viên thanh niên; giới thiệu, quảng bá nét độc đáo của Công viên địa chất non nước Cao Bằng và du lịch Cao Bằng đến với độc giả, du khách trong nước và quốc tế thông qua các tác phẩm. Qua đó phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên thanh niên trong tham gia phát triển du lịch, đưa Cao Bằng trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của khu vực phía Bắc và cả nước. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với Sở văn hóa Thể thao Du lịch tổ chức cuộc thi video clip "Vẻ đẹp Non nước Cao Bằng", cụ thể như sau:

Các đại biểu dự chương trình nghệ thuật chào mừng thành công đại hội.

Tối 28/10, tại Quảng trường Trung tâm Hội nghị tỉnh, Tỉnh đoàn Thanh niên tổ chức chương trình nghệ thuật “Tuổi trẻ Cao Bằng sắt son niềm tin với Đảng” chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Tỉnh đoàn thanh niên trong sơ kết công tác Đoàn và PTTN 6 tháng đầu năm 2020.

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên về vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng chi đoàn tạo bước chuyển biến về chất lượng tổ chức và hoạt động của các Chi đoàn, Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Công an tỉnh xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng Chi đoàn mạnh” năm 2020.

Tặng quà cho người có uy tín, các hộ gia đình khó khăn xã Thái Sơn

Trong 02 ngày 10 - 11/01/2020, Tỉnh Đoàn thanh niên - Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Cao Bằng phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức Chương trình “Áo ấm cho em” tại Trường Tiểu học Mông Ân và Chương trình "Tết yêu thương" tặng quà cho người có uy tín, các hộ gia đình khó khăn tại xã Thái Sơn huyện Bảo Lâm.

Trao Giấy chứng nhận Giáo viên – Tổng phụ trách Đội giỏi tỉnh Cao Bằng năm học 2019 - 2020  cho 45 thí sinh đủ điều kiện

Từ ngày 20 – 21/7/2020, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo - Tỉnh đoàn Thanh niên phối hợp tổ chức Hội thi Giáo viên làm tổng phụ trách giỏi tỉnh Cao Bằng lần thứ VIII năm học 2019 – 2020.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã về dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã anh hùng Dur Kmăl (huyện Krông Ana- Đăk Lăk).

(TG) - Kế thừa và phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngay từ khi mới thành lập, Đảng ta đã luôn coi trọng củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh quốc tế, sức mạnh truyền thống kết hợp với sức mạnh thời đại, lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đó là bài học lớn của cách mạng Việt Nam đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tổng kết thành nguyên lý: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết - Thành công, thành công, đại thành công”.

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật 09/11

Đăng lúc: 11-11-2020 04:08:19 AM - Đã xem: 20 - Phản hồi: 0


Tuyên truyền pháp luật tại huyện Quảng Hòa.

Nhằm tăng cường giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật và góp phần thực hiện 12 tiêu chí, giá trị hành động của thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, tuổi trẻ toàn tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11.

Kịp thời chia sẻ với hộ gia đình Hoàng Văn Tiền

Đăng lúc: 12-11-2020 09:20:46 PM - Đã xem: 20 - Phản hồi: 0


Đoàn công tác trao tiền mặt và các nhu yếu phẩm cho gia đình.

Nhận được thông tin hộ gia đình Hoàng Văn Tiền trú tại xóm Đông Sằng, xã Quang Trung, huyện Hòa An vừa qua đã bị cháy toàn bộ nhà cửa, tài sản. Ngày 12/11, Tỉnh Đoàn Thanh niên đã vận động, thành lập Đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên hỗ trợ gia đình.

Trải nghiệm du lịch nông nghiệp từ giống cây trồng bản địa đặc hữu

Đăng lúc: 01-07-2020 10:41:22 PM - Đã xem: 117 - Phản hồi: 0


Du khách trải nghiệm sao chè chất lượng cao tại Công ty TNHH Kolia.

Phja Oắc - Phja Đén, xã Thành Công (Nguyên Bình) nằm trên tuyến hướng Tây của Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng. Từ mùa hè đến mùa thu là thời điểm lý tưởng để du khách trải nghiệm du lịch nông nghiệp từ cây trồng đặc hữu bản địa để thưởng thức sản vật ngon của đồng bào các dân tộc thiểu số.

 Video hoạt động

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mớig (video) : 1566

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Ảnh hoạt động

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 22

Thành viên online : 1

Khách viếng thăm : 21


Hôm nayHôm nay : 3255

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 91842

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 4556313