Đảng bộ tỉnh Cao Bằng - 90 năm xây dựng và phát triển

Đăng lúc: Thứ tư - 01/04/2020 10:06 - Người đăng bài viết: tuyengiaocb
Cao Bằng, mảnh đất biên cương phía Đông Bắc Tổ quốc, nơi ghi dấu nhiều chiến công oanh liệt trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Đặc biệt, vào những năm đầu thế kỉ XX, khi cách mạng Việt Nam còn đang ở thời kỳ trứng nước, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng, ngày 1/4/1930, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Cao Bằng ra đời, là một trong số chi bộ được thành lập sớm nhất ở vùng Đông Bắc Tổ quốc. Qua 90 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ Cao Bằng đã lãnh đạo nhân dân trong tỉnh giành những thành tích to lớn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng cả nước, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc Việt Nam.
Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu tại Hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX,       nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Lại Xuân Môn phát biểu tại Hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

     Với truyền thống yêu nước và đấu tranh được hun đúc trong suốt chiều dài lịch sử, từ khoảng cuối những năm 20 của thế kỷ XX, tiếp nhận ánh sáng chủ nghĩa Mác - Lê-nin do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc truyền bá vào trong nước, Cao Bằng xuất hiện các tổ chức yêu nước như: Hội đánh Tây, Hội thanh niên phản đế… thu hút nhiều thanh niên yêu nước, tiến bộ tham gia. Nổi bật và có ảnh hưởng hơn cả là vai trò của đồng chí Hoàng Đình Giong, người con ưu tú của quê hương Cao Bằng, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, bất khuất, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

     Với vai trò tiên phong lãnh đạo, đồng chí Hoàng Đình Giong đã xây dựng Cao Bằng trở thành cầu nối giữa Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng với phong trào cách mạng trong nước; tìm cách đưa nhiều thanh niên sang huấn luyện tại Long Châu (Trung Quốc) rồi đưa về Cao Bằng hoạt động. Năm 1929 - 1930, nhiều tổ chức cơ sở của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên được thành lập ở các châu: Hòa An, Hà Quảng và Mỏ Thiếc Tĩnh Túc (Nguyên Bình).
     
Khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), chỉ sau chưa đầy hai tháng, ngày 1/4/1930, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh được thành lập tại Nặm Lìn, châu Hòa An (nay là xã Hoàng Tung, huyện Hòa An), gồm 3 đồng chí: Hoàng Văn Nọn (Hoàng Như), Lê Đoàn Chu (Lê Mới, Nam Cao), Nông Văn Đô (Bích Giang, Cát Lợi) do đồng chí Hoàng Văn Nọn làm Bí thư. Ngay sau khi thành lập, Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên hoạt động như một “Tỉnh ủy lâm thời”, có nhiệm vụ lãnh đạo phong trào cách mạng của tỉnh. Từ một chi bộ đầu tiên ra đời, đến năm 1935 đã có 10 chi bộ hoạt động ở 5 địa phương (Hòa An, Hà Quảng, Quảng Uyên, Thạch An, Nguyên Bình) và Mỏ Thiếc Tĩnh Túc (Nguyên Bình) với trên 70 đảng viên. Năm 1933, Đảng bộ Cao Bằng được công nhận do đồng chí Hoàng Văn Nọn (Hoàng Như) làm Bí thư.
     
Thời kỳ 1930 - 1935, phong trào đấu tranh cách mạng của Cao Bằng từng bước phát triển, với sự ra đời của nhiều tổ chức quần chúng yêu nước như: “Cộng sản đoàn”, “Công hội đỏ”, “Nông hội đỏ”... Cao Bằng trở thành cầu nối giữa Ban Chỉ huy ở ngoài của Đảng với phong trào cách mạng trong nước. Các đồng chí hoạt động tiêu biểu như: Hoàng Văn Nọn, Hoàng Đình Giong, Bùi Bảo Vân đều được bầu giữ những vị trí quan trọng trong Đảng. Năm 1936 - 1939, phong trào cách mạng Cao Bằng phát triển mạnh mẽ, nổi bật là phong trào Đông Dương Đại hội. Hầu hết các châu trong tỉnh tổ chức mít tinh biểu dương lực lượng, đỉnh cao là cuộc mít tinh của hơn 2.000 đại biểu đại diện cho nhân dân đấu tranh công khai đòi quyền dân chủ, dân sinh. Cũng trong thời kỳ này, hầu hết các châu trong tỉnh có cơ sở đảng, các chi bộ hoạt động.
     
Đặc biệt, ngày 28/1/1941 (mùng 2 Tết Tân Tỵ), sau 30 năm bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vượt qua mốc 108 (biên giới Việt Nam - Trung Quốc) về đến Pác Bó, xã Trường Hà (Hà Quảng). Người chọn Pác Bó, châu Hà Quảng đặt “đại bản doanh” và chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa cách mạng đầu tiên chỉ đạo phong trào cách mạng của cả nước với sự quả quyết: “Căn cứ địa Cao Bằng sẽ mở ra triển vọng lớn cho cách mạng nước ta”. Tại Pác Bó, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị Trung ương 8, hoàn chỉnh việc chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng Việt Nam; chỉ đạo thành lập Mặt trận Việt Minh; thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay) và chuẩn bị các điều kiện khởi nghĩa vũ trang, củng cố và mở rộng cơ sở cách mạng ở Cao Bằng...
     
Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Trung ương Đảng và Đảng bộ tỉnh, Cao Bằng trở thành căn cứ địa cách mạng. Phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân các dân tộc Cao Bằng đã hòa vào dòng thác cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, cùng nhân dân cả nước làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
     
Trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954), dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã góp phần quan trọng vào thắng lợi của Chiến dịch Việt Bắc Thu - Đông năm 1947, Chiến dịch Biên giới năm 1950, giải phóng vùng biên giới rộng lớn phía Bắc trong đó có tỉnh Cao Bằng. Từ khi tỉnh được giải phóng, nhân dân các dân tộc Cao Bằng ra sức thi đua lao động sản xuất, đóng góp sức người, sức của cho cuộc kháng chiến, đặc biệt là cho Chiến dịch Điện Biên Phủ, góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta.
     
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy truyền thống của quê hương cội nguồn cách mạng, xây dựng hậu phương vững mạnh, đóng góp sức người, sức của cho miền Nam đánh Mỹ, với khẩu hiệu “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “Tất cả để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược”, góp phần cùng quân dân cả nước đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo của đế quốc Mỹ, giành nhiều thắng lợi vẻ vang mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử - mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
     
Giai đoạn 1975 - 1985, sau khi đất nước thống nhất, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Tháng 2/1979, chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra, Đảng bộ lãnh đạo nhân dân tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, bảo vệ một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Cuộc chiến đấu kết thúc, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy ý chí tự lực, tự cường, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, tập trung khắc phục hậu quả chiến tranh, tích cực khôi phục kinh tế, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.
     
Từ năm 1986 đến nay, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy nội lực, khơi dậy tiềm năng, lợi thế và đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; công tác quản lý, điều hành ngân sách Nhà nước thực hiện chặt chẽ, hiệu quả; tổng vốn đầu tư toàn xã hội có bước tăng trưởng khá. Hạ tầng kinh tế - xã hội được cải thiện, các khu kinh tế cửa khẩu, điểm du lịch được quan tâm đầu tư, nâng cấp.
     
Hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh, thu hút được nhiều dự án với nhiều nhà đầu tư chiến lược, Dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) được Chính phủ nhất trí chủ trương đầu tư tạo tiền đề thuận lợi cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Cao Bằng quyết tâm vượt khó thực hiện các dự án hạ tầng để đầu tư tuyến đường bộ cao tốc. Bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới; 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 100% xã có điện lưới đến trung tâm; các xóm vùng sâu, vùng xa có điểm trường cho học sinh tiểu học; 100% trạm y tế có bác sĩ; 80,7% số xóm có nhà văn hóa.
     
Huy động nhiều nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới, có 20 xã đạt tiêu chí nông thôn mới. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc không ngừng cải thiện và nâng lên rõ rệt; đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh bình quân giảm trên 4%/năm. Công viên địa chất Non nước Cao Bằng được UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu; Khu di tích lịch sử Pác Bó, Khu di tích lịch sử rừng Trần Hưng Đạo, Di tích lịch sử Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950 huyện Thạch An được công nhận là Di tích Quốc gia đặc biệt. Quốc phòng - an ninh được củng cố, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; công tác đối ngoại được mở rộng, tăng cường.
     
Niềm tin trong giai đoạn cách mạng mới càng được phát huy, trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, từ những đảng viên trung kiên, cốt cán đầu tiên, đến nay, Đảng bộ tỉnh có 15 đảng bộ trực thuộc với hơn 56.000 đảng viên; 100% xóm có đảng viên và chi bộ. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và có nhiều đổi mới; việc sắp xếp tổ chức bộ máy và sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, các xóm, tổ dân phố được triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, quy định. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc, đặc biệt là vấn đề nêu gương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.
     
Suốt chặng đường lịch sử 90 năm, với những thành tích rất đáng trân trọng, tự hào, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập... Những thành tích vẻ vang đó đã khẳng định sự đúng đắn của định hướng chiến lược phát triển tỉnh Cao Bằng; là nền tảng tinh thần vững chắc để nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng tiếp tục vững bước đi lên trên con đường đổi mới và hội nhập quốc tế. Quyết tâm xây dựng Cao Bằng trở thành tỉnh năng động, phát triển nhanh và bền vững. Góp phần cùng cả nước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.Nguồn tin: baocaobang.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Video hoạt động

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mớig (video) : 1721

12 tiêu chí hình mẫu Thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Ảnh hoạt động

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 14


Hôm nayHôm nay : 1872

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 22305

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 5055818