Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức Hội nghị học tập 2 chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 28/8/2018, Đoàn TN Công an tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự Hội nghị có Thường trực Đoàn TN Công an tỉnh, các đồng chí Bí thư, phó Bí thư 23 cơ sở Đoàn trực thuộc.
Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức Hội nghị học tập 2 chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
          Tại Hội nghị, Thường trực Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã quán triệt chuyên đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề “Rèn luyện tác phong cán bộ đoàn sáng tạo, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu, sâu sát cơ sở theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, Ban tổ chức còn giới thiệu một số hình ảnh, video clip về việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các đơn vị, địa phương.
          Chỉ đạo các cơ sở Đoàn chủ động tham mưu cho cấp ủy đơn vị bám sát chương trình công tác năm 2018, xây dựng kế hoạch triển khai, đăng ký thực hiện 2 chuyên đề năm 2018 về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" phù hợp với các cơ sở Đoàn.
          Một số hình ảnh tại Hội nghị:
 
           


Tác giả bài viết: Đoàn TN Công an tỉnh