Hạ Lang: Tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Đức Quang lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024

Ngày 22/3/2019, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xã Đức Quang, huyện Hạ Lang đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Đức Quang lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 (Điểm cấp huyện). Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo Thường trực Huyện Hội, Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, các ban ngành, đoàn thể xã và các đồng chí Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN 13 xã, thị trấn. Đại hội có sự tham dự của 51 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 130 hội viên, thanh niên đang sinh hoạt tại 10 chi hội trong toàn xã.
Hạ Lang: Tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN Việt Nam xã Đức Quang  lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024
          Trong nhiệm kỳ 2014-2019, hoạt động của Hội LHTN xã Đức Quang từng bước ổn định, thu hút, tập hợp, đoàn kết được đông đảo hội viên tham gia và ngày càng đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên thanh niên. Nhiệm kỳ 2019-2024, với khẩu hiệu hành động "Thanh niên xã Đức Quang đoàn kết, sáng tạo, xung kích, tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới", Hội LHTN xã Đức Quang, huyện Hạ Lang phấn đấu: 100% hội viên được học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội; Vận động mỗi hội viên thực hiện ít nhất 02 hoạt động tình nguyện, đề xuất 01 ý tưởng sáng tạo, trồng mới và chăm sóc 02 cây xanh/năm; Phối hợp tổ chức hỗ trợ, tư vấn khởi nghiệp cho 60 thanh niên; Vận động thanh niên hiến máu tình nguyện đạt chỉ tiêu giao; phát triển mới 40 hội viên,...Đại hội đã biểu dương, khen thưởng 01 tập thể chi hội và 02 cá nhân hội viên có thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019.
          Với tinh thần dân chủ, đồng thuận cao, Đại hội đã hiệp thương cử 13 anh, chị vào Ủy ban Hội LHTN xã Đức Quang, nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 06 anh/chị. Tại Hội nghị Ủy ban Hội LHTN lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2024 đã hiệp thương cử 01 chủ tịch, 01 phó chủ tịch và 01 ủy viên phụ trách công tác kiểm tra.

Tác giả bài viết: Huyện Đoàn Hạ Lang