Hòa An: Tổ chức điểm Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019 - 2024

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội Hội LHTN Việt Nam huyện Hòa An lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ủy ban Hội LHTN huyện Hòa An lựa chọn Hội LHTN Việt nam xã Hồng Việt tổ chức Đại hội điểm.
Quang cảnh Đại hội.
Ngày 05/3/2019, Hội Liên hiệp thanh niên xã Hồng Việt tổ chức đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 với sự tham dự của 40 đại biểu chính thức đại diện cho gần 100 hội viên thanh niên đang sinh hoạt tại 16 chi hội trong toàn xã. Trong nhiệm kỳ 2014-2019, hoạt động của Hội LHTN xã Hồng Việt từng bước ổn định, thu hút, tập hợp, đoàn kết được đông đảo hội viên tham gia và ngày càng đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của hội viên thanh niên. Nhiệm kỳ 2019-2024, với khẩu hiệu hành động "Phát huy sức mạnh tuổi trẻ, đoàn kết, sáng tạo, xây dựng Hồng Việt giàu đẹp, văn minh", Hội LHTN xã Hồng Việt, huyện Hòa An phấn đấu: 100% cán bộ Hội và trên 90% hội viên, thanh niên được học tập nghiên cứu các chủ trương, nghị quyết của Đảng; được học tập nghị quyết Đại hội Hội LHTN các cấp; Xây dựng được 02 công trình thanh niên; phối hợp tổ chức hỗ trợ, tư vấn khởi nghiệp cho 20 thanh niên; vận động thanh niên hiến máu tình nguyện đạt 15 đơn vị máu; phát triển mới 30 hội viên...
Với tinh thần dân chủ, đồng thuận cao, Đại hội đã hiệp thương cử 07 anh, chị vào Ủy ban Hội LHTN xã Hồng Việt, nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội LHTN xã và đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên gồm 06 anh, chị.
 

Tác giả bài viết: Huyện Đoàn Hòa An