Thông Nông: Hoàn thành Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019 – 2024

Tính đến ngày 29/3/2019, 100% Hội LHTN các xã, thị trấn trong huyện đã tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2019- 2024 theo đúng quy trình, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội.
Thông Nông: Hoàn thành Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2019 – 2024
          Ngay từ tháng 12/2018, ủy ban Hội LHTN huyện đã xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn tổ chức Đại hội Hội LHTN cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTN huyện Thông Nông lần thứ V, nhiệm kỳ 2014 -2019. Đồng thời chỉ đạo đơn vị Lương Thông và, Yên Sơn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở; 03/11 đơn vị hiệp thương trực tiếp cử Chủ tịch tại Đại hội đảm bảo tỷ lệ yêu cầu theo hướng dẫn của cấp trên. Sau đại hội điểm, Ủy ban Hội huyện đã chỉ đạo 9/11 xã, thị trấn tổ chức thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024.
         Tại Đại hội, Các văn kiện Đại hội được các đơn vị tập trung nghiên cứu , đảm báo bám sát định hướng chung của Ủy ban Hội LHTN huyện và phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Báo cáo đánh giá đúng tình hình thanh niên, kết quả thực hiện phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và chương trình xây dựng, phát triển tổ chức Hội tại địa phương, đơn vị; đồng thời thẳng thắn đánh giá các hạn chế, khuyết điểm và rút ra được một số bài học kinh nghiệm. Phương hướng nhiệm kỳ tới đã nêu bật được các nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm, giải pháp thực hiện sát với thực tế ở cơ sở.
          Quy trình nhân sự Đại hội được các đơn vị chủ động, tích cực chuẩn bị, các đơn vị đã báo cáo xin ý kiến cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp và ủy ban Hội cấp trên. Quá trình hiệp thương bầu cử tại Đại hội được tổ chức nghiêm túc, đúng quy trình, hướng dẫn của Điều lệ Hội.
          Sau khi hoàn thành Đại hội cấp cơ sở, ủy ban Hội LHTN huyện sẽ tổ chức Đại hội Đại biểu Hội LHTN huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2019-2024 dự kiến vào cuối tháng 5/2019.

Tác giả bài viết: Huyện đoàn Thông Nông