Trùng Khánh: Triển khai cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới

Huyện Đoàn Trùng Khánh đã chỉ đạo Đoàn xã Đình Minh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai cuộc động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới bằng hình thức tọa đàm và thăm quan thực tế.
Đoàn viên thanh niên thăm quan mô hình trồng chanh leo của đồng chí La Trọng Điệp
Tham dự chương trình, các đại biểu đã cùng thảo luận về nội dung 12 tiêu chí hành động, xem clip về 12 giá trị hình mẫu cũng như về một số gương thanh niên tiêu biểu.
Kết thúc chương trình, các đại biểu đã đến thăm mô hình trồng cây chanh dây kết hợp phát triển du lịch cũng như lắng nghe quá trình khởi nghiệp  của đoàn viên La Trọng Điệp.

Tác giả bài viết: Huyện đoàn Trùng Khánh