Đoàn Khối các cơ quan tỉnh: Sơ kết 6 tháng đầu năm 2016 và sơ kết phong trào “3 trách nhiệm” giai đoạn 2013 – 2015

Ngày 27/6/2016 Đoàn Khối các cơ quan tỉnh sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm và sơ kết phong trào “3 trách nhiệm” giai đoạn 2013 – 2015.
          Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2016. Ngày 27/6/2016 Đoàn Khối các cơ quan tỉnh sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm và sơ kết phong trào “3 trách nhiệm” giai đoạn 2013 – 2015.
          Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng  chí Triệu Văn Thực – Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng.
Tại Hội nghị đã đánh giá sâu sắc về những kết quả đã đạt đượng trong 6 tháng đầu năm 2016, nổi bật về một số nội dung trọng tâm xuyên suốt như: 100% các cơ sở Đoàn triển khai quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn; triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; 100% ĐVTN đủ độ tuổi tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; 13 lượt ĐVTN tình nguyện hiến máu; khám và cấp thuốc miễn phí cho trên 800 lượt người, di dời gia súc ra khỏi gầm sàn cho 20 hộ gia đình. Tổng giá trị các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng trong 6 tháng đầu năm trên 790.000.000đ; phong trào đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp được đoàn viên thanh niên (ĐVTN) hưởng ứng nhiệt tình, tiếp tục thực hiện tốt các đề tài nghiên cứu khoa học, đặc biệt phong trào “3 trách nhiệm” được duy trì thực hiện tốt; Công tác phát triển Đảng được quan tâm đẩy mạng trong 6 tháng đầu năm, có được 113 Đoàn viên ưu tú được học lớp nhận thức về Đảng, 32 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng; trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp có 02 đoàn viên ứng cử, kết quả: 01 đồng chí trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.
        Phát huy những kết quả đạt được Hội nghị cũng đề ra những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm: tiếp tục triển khai, chỉ đạo các cơ sở Đoàn thực hiện, duy trì các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên thanh niên. Tiếp tục đẩy mạnh, triển khai thực hiện hai phòng trào “Xung kích phát triển kinh tế xã hội  và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”; triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động “Thanh niên tình nguyện hè 2016”, các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ trong tháng, quý, ngày 27/7, ngày 19/8, ngày 02/9 ...; đẩy mạnh thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân.
          Nhằm động viên, khích lệ cho những tập thể cá nhân suất sắc, tại hội nghị, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh đã biểu dương khen thưởng 08 tập thể, 31 cá nhân  khối trường THPT có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015 – 2016; khen thưởng 07 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “3 trách nhiệm” giai đoạn 2013 – 2015.

Tác giả bài viết: Đoàn khối các cơ quan tỉnh