Thành Đoàn Cao Bằng: Hoàn thành công trình Thanh niên cấp Thành phố năm 2019

Trong năm 2019 Đoàn Thanh niên Thành phố đã hoàn thiện 11/11 “Tủ sách Thanh niên”.
Thành Đoàn Cao Bằng: Hoàn thành công trình Thanh niên cấp Thành phố năm 2019
       Đây là một trong những công trình thanh niên  của Thành Đoàn Cao Bằng trị giá 72.000.000đ với tổng số các đầu sách là trên 1000 cuốn sách về kỹ năng, tài liệu tuyên truyền pháp luật, truyện các loại, sách tô màu… dành cho thanh thiếu nhi trên địa bàn Thành phố.    
       Đây là công trình thanh niên có ý nghĩa góp phần vào công tác tuyên truyền, giáo dục và bồi dưỡng tư tưởng, chính trị đạo đức lối sống đối với thanh thiếu nhi.

Tác giả bài viết: Thành Đoàn