Chi đoàn Văn phòng Tỉnh đoàn ra quân “Ngày Chủ nhật Xanh”

Ngày 01/03/2020, tuổi trẻ chi đoàn Văn phòng Tỉnh Đoàn đã tích cực tham gia hoạt động hưởng ứng Tháng thanh niên, xung kích tham gia xây dựng văn minh nơi công sở và tổ chức ra quân “Ngày chủ nhật xanh”.
Đoàn viên chi đoàn đang lao động vệ sinh bên ngoài trụ sở cơ quan
       Hoạt động đã thu hút  100% đoàn viên thanh niên trong chi đoàn tham gia dọn vệ sinh cơ quan, thu gom xử lý chất thải, rác thải bên ngoài trụ sở cơ quan, dọn cỏ bờ kè; tổ chức trồng cây xanh tại các bồn, trồng hoa làm làm đẹp cơ quan ; thu gom rác thải, vệ sinh quanh ống nước; tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid – 19 bằng hình thức dán áp phích tuyên truyền.

     Đây là hoạt động thể hiện tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên chi đoàn Văn phòng Tỉnh Đoàn  thiết thực hưởng ứng Tháng thanh niên; lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020)
  Một số hình ảnh các hoạt động:


Tác giả bài viết: Chi đoàn Văn phòng Tỉnh đoàn