Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 10+ tháng 11+ tháng 12/2017

.

.

Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 10/2017
Tải: TẠI ĐÂY
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 11/2017
Tải: TẠI ĐÂY 
Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 12/2017
Tải: TẠI ĐÂY

Tác giả bài viết: Ban TC-KT Tỉnh Đoàn